Alagut - Byen ved sumpen

Algaut er mest kjent som byen ved sumpene. Tidligere lå sumpene et godt stykke unna byen, og mindre elver gikk på kryss og tvers på landområdene rundt byen, men etter at krig og monstre gjorde livet farlig på gårdene lengst unna byen har overvann, flom og erosjon latt sumpen spise seg innover mot byen. Nærheten til sumpen fører til at Algaut til stadighet er innhyllet i en motbydelig stinkende tåke. Sammen med at tåken driver inn følger ofte hekser inn mot byen, og de tidligere idylliske gårdene blir stadig oftere forlatt -eller eierene forsvinner sporløst. En stor hobbit-befolkning pleide å bo i husbåter på elvene rundt byen, nå har stadig flere av disse storfamiliene valgt å flytte inn til byen.

Ellers består befolkningen av mennesker, endel shifters og gnomer og en mindre andel tieflings. Stadig flere innbyggere og stadig laverer produksjon har ført Algaut inn i en ond spiral. Slummen vokser, forfallet råder og overtroen blomstrer. Nylig har paladiner fra Erathis tatt over styringen av byen. Byen het Alagut tidligere, men paladinene har døpt byen om til Algaut for å markere et nytt skifte. Av innbyggerne brukes de to navnene om hverandre. Paladinene patruljerer de nærmeste landområdene rundt byen, særlig når tåken fra sumpen kommer. De har og satt igang omfattende rehabilitering av bymuren. Algaut har lite å tilby utenom det vanlige, men de vanskelige forholdene gjør at ulike håndtverksarbeid ofte kan kjøpes til svært gunstige priser. Nettopp dette gjør at det fremdeles er relativt travelt i havnen som bringer varer til-og-fra Ferdia og Halak.

167390a6bb.jpg
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License