Daria - Vizirenes By

Daria, er Alanias hovedstad. Det er en by med mange små historier, og en av vår verdens mest besøkte. Havnen har alltid en av de største i verden, og mange ulike folkeslag og raser er å finne i byen, enten på besøk eller fastboende. Dette har bidratt til at innbyggerne er svært tolerante for alt nytt og rart. Daria har alltid vært moteby nr 1. Kostbare klær og smykker tilbys på byens markeder. I tillegg er det en rekke ekstravagante vertshus i byen. Fiffen rundt i verden har alltid trukket til Daria. De har blitt langt færre, og pengene sitter ikke like løst, men fremdeles tiltrekker Daria. Det er særlig mange fra Darokin som reiser til Daria. Flere av disse har fått bygd seg overdådige sommerresidenser i byen. Deres vulgære oppførsel og skjødesløse omgang med penger heller vann kaldt i blodet på Alanias ledere.

Alle religioner er representert i byen, men få er særlig synlige (med unntak av Erathis), i Daria er det MAGIC som er innbyggernes mantra. Dyktige trollmenn dyrkes som popstjerner og viser gjerne frem sine kunster på byens torg. Det har blitt en trend at disse trollmennene bygger seg boliger med høye dekorerte spir. Storviziren har gitt forbud mot byggingen av alle disse spirene, men blir ikke hørt. Trollmennene gjør stort som de selv vil og flere av dem betaler ikke engang skatt - deres popularitet er så stor at storviziren ikke tar seg bryet med å gjøre noe med det.

Storvizir Gamelyn er både Alania og Darias øverste leder. han styrer byen sammen med seks andre vizirer. Han er sjelden utenfor palasset og tar seg sjelden tid til å ta imot besøk, disse "mindre viktige" jobbene lar han de seks underordnede vizirene utføre.
Gamelyn er en vis mann som vet at grensene hans er skjøre, og at økonomien i land er ustabil og bruker sin tid på å gjøre noe med dette.
Han frykter Darokin, og forsøker derfor å hjelpe byen Jorm bygge seg opp. De mange nomadiske dragonbornstammene har han klart å få kontroll på ved å erklære palasset sitt som Erathis religionens høysete (mest betydningsfulle blant dragonborns). Gamelyn har diktet opp historier om at Alania er restene av dragonbornenes Arkhosia og at sammen skal de reise det tidligere imperiet. Storviziren forventer at alle dragonbornstammene sender sine lederemner til palasset for å tjene der i to år. Innad i Erathis-religionen er dette et kontorversielt grep, men det er ingen som har brydd seg noe videre. Som en bonus på at Erathis-palasset ligger i Daria har Gamelyn en ekstra livgarde ved at det alltid er et tredvetalls tempelriddere boende. Gamelyn har også bevisst aldri lagt seg ut med byens populære trollmenn, han vet med sikkerhet at Darokin med Pelorpaven i ryggen aldri vil kunne gi trollmennene de samme godene og frihet - så lenge trollmennene trives i Daria vil de også velge å forsvare byen.

Daria skiller seg sterkt ut fra de andre byene i Alania, og mange Alaniaere føler at levesettet i Daria blir for dekadent, derfor finnes det flere små lukkede bykvartaler der folket selv håndhever ekstra lover og regler, og fremmede blir ofte vist bryskt vekk fra disse områdene.

Av severdigheter i byen er byens veddeløpsbane stedet å besøke. Her løper kameler, elefanter, hester, store hunder, villsvin og strutser om kapp side om side. For to år siden gjorde også en kenguru stor suksess! De rare reglene har ført til at små ryttere er etterspurte, særlig hobbiter, gobliner og gnomer. Små hobbiter og gnomer lever i farlig liv i Daria, tiltross for at det er forbudt å gjøre noen til slaver uten dom er de ettertraktede slaver og dyktige ryttere blir omsatt for flere tusen GC. Slaveri er tillatt i Alania, men er lite utbredt, kun de rike, trollmennene og fiffen fra Darokin holder slaver. Alania sliter med svak økonomi, forfallet er godt synlig, så det er mye rimeligere å kjøpe billig arbeidskraft av de mange trengende enn å kjøpe slaver.

city.jpg
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License