Solomon får smake Tira sitt blikk

Katra og Tira (NB: På dette tidspunktet var Katra mann, het Zander og ble spilt av Morten) var på vei fra Verhaven til Hardby da de ble overfalt av noen fattige kobolder i nærheten av Lugash. De ankom Lugash i kveldinga og ble snart oppmerksomme på at noe var galt. Det var strenge tollavgifter, vertshuset hadde et oppslag om at kun menn var tillatt og det var en atmosfære av fiendtlighet og mistenksomhet overalt. På et annet vertshus, Flammetunge, ble de orientert om situasjonen. En prest ved navn Solomon Saul hadde innført et religiøst tyranni i landsbyen under påskudd av å beskytte den fra truende 'Skygger'.

Dagen etter overvar de avstraffelsen av en kvinne som skulle straffes fordi hun var blitt sett utildekket av menn som ikke var av familien. Det at de hadde brutt seg inn og kidnappet søsteren hennes var ingen formildende omstendighet. Tira og Katra var kamuflert av det religiøse plagget Peloraen (etter Solomons gud Pelor) og Tira benyttet dette til å angripe Solomon med en 'Eyebite'. I forvirring som oppstod flyktet de. Så ble de snappet opp av en skikkelse i et smug. Dette var Katyss, lederen for motsnadsbevegslen i Lugash, bestående av kvinner.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License