Goblinmassakren

Etter angrepet forhørte de Kushik, en goblin de hadde tatt til fange. Kushik røpet av det var goblinstammen hans som stod bak angrepene på gårdene, og at de hadde solgt folk til slavehandlere fra Underdark. Gruppen splittet seg, og Tira og Katra (som på dette tidspunktet var blitt overtatt av Hege) dro inn for å møte Katyss, mens Dolgrim gjerne ville finne goblinhula. I Lugash fikk damene vite at Sara skulle henrettes for å ha samarbeidet med en heks. Hun ble holdt i Solomons hovedkvarter. Det skulle også komme en utsending fra Hardby for å ekskommunikere Solomon. Dette mente Katyss kunne snu folkeviljen. Men så viste det seg at møtelokalet var omringet av soldater.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License