Desnae - Forræderenes By

Fra lysbærernes bibliotek. Kilde ukjent.

"Ta deg i akt, fremmede, før du tar denne byens navn i din munn. Tusen ganger tusen forbannelser fra alle kanter av imperiet hviler over denne byen.

Kanskje ble det begått større svik før Desnae og kanskje skjedde det ting som hadde større konsekvenser siden. Men det var likevel et vendepunkt. Før Desnae hadde vi i det minste håp. Etter Desnae hadde vi intet.

Imperiets rygg var brukket, men vi kunne ridd stormen av. Desnae svek oss og gikk frivillig over til fienden. Alle byens innbyggere. De hadde folk i keiserens livvakt, og to av de drepte han rett før et avgjørende slag. Deretter slapp de orkene i på imperiets vestflanke og sendte falske ordre til Østflanken. I forvirringen som oppstod ble imperiets armeer massakrert. Deretter var veien til hovedstaden åpen for Murmandamus. "

Disse ordene ble funnet på kroppen til imperiets sjefeshistoriker, etset inn med syre, før det ble slengt inn i byen Paradisio.

Etter Ødeleggelsen

Ingen vet hvordan det gikk med byen etter Ødeleggelsen, kun en ting er sikkert, den ligger der i dag. Modige mennesker har sagt at det er et enormt høyt tårn midt i byen og at toppen av tårnet er innhyllet i tåke. Men siden byen ligger inne på Slangenasjonens territorium, vet man intet sikkert.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License