Diverse

Players Handbook 2

60481.jpg

|Wikipedia side med masse info

Jeg har fått tak i PHB2.
I denne introduseres flere nye raser og class'er.
Disse er:

RASER
Deva - som er en slags blanding av blågrå mennesker og ånder.
Gnome - som tidligere var en rase i d&d
Goliath - kjempestore gråbrune mennesker/tieflings
Half-orc - som tidligere var en rase i d&d
Shifter - mennesker med dyretrekk

CLASS
Avenger
Barbarian
Bard
Druid
Invoker
Shaman
Sorcerer
Warden

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License