Den okkuperte byen Eikin

Eikin er en havneby bygd på tre fjelltopper. På den ene toppen ligger byens borgpalass, templer og andre sentrale funksjoner, på den andre ligger overklassens boliger og på den tredje ligger den tidligere residensen til byens leder, som nå er forlatt. Mellom de tre toppene ligger den øvrige befolkningens hus.

Okkupasjonen

Eikin har de siste årene vært okkupert av Darokin. Byen ble tatt ved at de sittende lederen ble forgiftet og i forvirringen etter hans død var Eikins styrker en lett match for Darokin. Overtakelsen var brutal og de som ikke ga umiddelbart uttrykk for at de støttet okkupantene ble kastet i fengsel. Dessverre for Darokin klarte motstandsstyrken å frigjøre mange av fangene, som nå kkjemper mot Darokin i det skjulte. Årsaken til at Darokin tok Eikin er Darokins ønske om kontroll med skipstrafikken inn Guldurfjorden til erkefienden Guldur. To høye forsvarsverk gir god oversikt over skipene som reiser inn og ut av fjorden, men til Darokins ergrelse går det meset av handelen til-og-fra Guldur landeveien. Høye skatter på varene som passer Eikin har bare bidratt til å øke handelen landeveien. Eikin var før en travel havn, men har mistet sin status etter Darokins invasjon. Dette har gjort at innbyggerne er svært misfornøyde og både byråkrater og innbyggere gjør sitt for å plage sine okkupanter. Det er stadig små opprør, sabotasjeaksjoner og angrep på soldater. Darokin på sin side forsøker å få kontroll og blidgjøre innbyggerne. De har bygd en flott arena der de viser kamper mellom eksotiske dyr og monstre - men til liten nytte, innbyggerne er fortsatt lite imponert over okkupantene. I et forsøk på å få større kontroll vil en av Darokins storfamilier snart flytte inn i den forlatte residensen til den tidligere lederen for byen. Det ryktes at dette er en brutal mann og at han vil ta med seg store vaktstyrker.

Haflingene

Eikin har et stort antall halflings. De utgjør likevel en minoritet. Halfingene bor ikke samlet, men spredt rundt i alle deler av byen. De arrogante herrer fra Darokin tror ikke halflingene er mye verdt, men halflingene er noen av de viktigste i motstandebevegelsen. For det første har de mange små hager inne i byen, perfekte skjulesteder for motstandsbevegelsen. For det andre de spesialisert seg på små båter, og selv om okkupantene gjennomfører en blokade av fjorden greier halflings i ly av mørket å snike forsyninger ned fra Guldur til motstandsbevegelsen.

Biblioteket

Eikin har vår verdens største tempel for Ioun. Tempelet omfatter det berømte biblioteket i Eikin. En hel rekke av de eldste spellbøkene i verden finnes her, bøker som ofte burde ha vært ødelagt og holdt godt beskyttet fra de med skumle hensikter. Flere av disse bøkene er utenfor Darokins kjennskap - enn så lenge, og ligger midt iblant ubetydelige nedtegninger og skjønnlitteratur. Flere av disse som jobber på biblioteket er sterkt imot Darokin og bøker forsvinner ofte for å dukke opp i motstandsbevegelsens hender.

medieval_city_by_Kyle_Anderson.jpg
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License