Epilog - Trøbbel i Lugash

Det ble tilslutt en ende på Solomon Sauls sitt terrorregime i byen Lugash. Da inkvisitoren fra Harby ankom dagen etter ble han møtt av en folkfest, hvor folk drakk og spiste og sang og danset, og peloraene ble brent i landsbyen. Inkvisitoren ble satt inn i saken, og ble overbevist da han så inskripsjonene til Grogg på veggen i ruinen. Det ble derfor allmenn antatt at Solomon hadde ledet en liten kult som tilbedte Levistus; djevel-eksilanten.

Med seg hadde også inkvisitoren den tidligere borgermesteren av landsbyen, som hadde sittet i fengsel i Hardby hele tiden, etter korrupsjonsanklager fra Solomon Saul. Borgermesteren hadde noen forbindelser i Hardby som gjorde at han slapp ut, men når han returnerte var hjemmet hans nedbrent og Katyss som konkurrent om embedet. (Litt av en overgang - Katyss hadde tidligere levd som en ustøtt). Etter rimelig tid ble det avhold valg, (kun landsbyen 'eldste' har stemmerett) og Katyss vant. Han måtte derfor nøye seg med å bli vanlig jordbruker igjen.

Katyss kjøpte ut eiendommen til borgermesteren med resten av landsbykassa (som en kompensasjon for hans tap) og ledet gjenoppbygningen av det som nå ble den nye borgermesterboligen. Deretter viet hun seg til gjenoppbygning av Lugash sin handel, hvor Flammetungen-whiskyen endelig kunne selges åpenlyst igjen. Men kassa var renskrapt og beboerne levd med tyranniske skatter lenge, så gjenreisningen gikk tregt.

Katyss gjennomført også reformer som skulle likestille kvinner, noe som ble en hard overgang for mange. Og sist men ikke minst, gjennomførte hun et rettsoppgjør mot de som hadde samarbeidet med det gamle regime, som var knallhardt. De som hadde samarbeidet nærmest med Solomon ble henrettet, og de litt mer perifere ble fratatt gård og grunn. Dette gjaldt blant annet familien som eide huset hvor motstandsbevegelsen holdt til. Det var kvinnen i den familien som hadde røpet til Grogg at de holdt til der. Dette hadde Grogg visst i flere måneder, og det er uvisst hvorfor han ikke gjorde noe før. Men denne familien ble fratatt alt, og det hjalp ikke at kvinnen, tryglet om nåde og sa at det var fordi Grogg hadde truet med å drepe familien hennes. Disse og andre penger ble dog brukt klokelig på landsbyen. Men det hersker liten tvil om at det var sådd frø av dype motsetninger og hat i det lille samfunnet, som det ville ta flere generasjoner og utviske.

Gerda og Mitros fortsatte sin pensjonisttilværelse, og de hjalp de to foreldreløse brødrene med å etablere sin egen gård. Den unge kvinnen (Sara) som ble røvet av brødrene og senere fikk så hard medfart i fangenskapet hos Solomon, forlot landsbyen få dager etter Solomon ble drept og ingen hørte noensinne fra henne igjen. Vertshuset Flammetunge ble igjen et samlingspunkt i bygda og Flammetunge whisky ble igjen etterspurt fjern og nær.

Flesteparten av pengene som Solomon hadde samlet inn ved hjelp av skatter, var gått tapt. Dette ble tillagt en viss goblin som ble sett snikende i ruinene etter at flammene var slukket. Om dette var Kushik vites ikke med sikkerhet, men det antas det, for han forsvant fra Gerda og Mitros samme kveld. Forøvrig fant man heller aldri igjen hodet til Albert, skjelettet i kjelleren til Gerda og Mitros, etter den kvelden.

Dolgrim

Dolgrim Dolc stilte til valg som sheriff samtidig med at Katyss stilte til borgermester og ble valgt. Han var populær som helten av Lugash. Han overtok også vertshuset i byen etter at den forrige eieren forsvant sporløst (ble egentlig gjemt bort og drept av Dolgrim). Det ble vidt antatt at han hadde rømt landsbyen med en gang Solomon falt, for han var en kjent angiver og hadde dessuten deltatt i et og annet oppe i hovedkvarteret til Solomon. Dolgrim brukte sin andel av de skattene som ble funnet på liket til Solomon til å kjøpe vertshuset av landsbyen (han fikk det svært billig). Det har dog ikke vært bare enkelt for Dolgrim. Flammetungevertshuset har vært mer populært til tross for at 'Rødskjeggkroa' til Dolgrim ligger mer sentralt. Dessuten er det ikke så mye reisende langs veien lengre, og de som kommer skal som regel ha whisky. Lokalbefolkningen har også lite å legge igjen. Etterhvert har han også fått et litt ambivalent rykte. Det var han som gjennomførte det praktiske arbeidet ved rettsoppgjøret, og stod dessuten personlig for avstraffelsene. Det gjorde at han har blitt hatet hos noen, og fryktet hos mange. Men det har ikke vært noe kriminelt eller problemer med monstre siden Dolgrim overtok. Han har dessuten hatt et fint samarbeide med sersjant Todd, lederen for militsen i byen. Den seneste kontroversen rundt Dolgrim har dog vært den mye omtalte 'spritskatten', og noen har dog hevdet at Dolgrim har hatt egeninteresser i denne saken. Dog sitter Dolgrim trygt i posten sin, og kan etter sigende tåle det bra at businessen går litt trått. Det ryktes at han har et lager med gull å falle tilbake på.

Katra

Katra forlot landsbyen. Hun tok med seg den magiske rustningen til Solomon. Hvor hun dro og hva som skjedde, vites ikke der i traktene. Noen hevder at hun dro vestover og ble leiesoldat. Andre hevder at hun slo seg sammen med Tira, og at de kjempet mot menns undertrykking sammen. Atter andre hevder at hun drakk for mye og ble knivstukket i et barslagsmål, eller at hun la sin skjebne i gudenes hender og ble en hellig kriger, en paladin.

Tira

Tira forlot også landsbyen. Det vites heller ikke hva hun gjorde. Noen sier at hun dro til Hardby, hvor hun overtok et av onkelens skip, som hun gjorde til en fryktet kaprerskute under navnet Røde Tira. Noen hvisker at hun sted ned i det underjordiske på jakt etter makt og hemmeligheter. Noen hevder at hun kjøpte et stort parti med Flammetunge whisky som hun solgte i en annen landsby og slo seg opp som handelsdame, etter at konkurrentene hadde vært ute for ulykker. Hun tok iallefall med seg restene av dagboken til Solomon Saul som ble funnet utenfor det brente huset, som om noen hadde slengt den fra seg. Noen utvalgte passasjer er gjengitt her.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License