Ferwyn - Porten mot Norden

Ferwyn heter tidligere Ferwyllenth og var en stor og blomstrende by i Neraths Imperie. Med sin beliggenheten helt i kanten av Nordlandene og og innenfor den tette Arandor var Ferwyllenth et godt sted å bo. Folk hadde mye tid til kunst, kultur og filisofi. Corellons største tempel lå engang her. bxhaduiobl.jpg Corellons spektakulære tempel, idag bare en ruin.

Da krigene startet ble Ferwyllenth en av de byene som først ble ødelagt. Alle store bygninger ble brent og revet ned, inkludert tempelet. Det så ut til at hele befolkingen også ville bli ødelagt, men brått dukket det opp tempelriddere (Bahamut) og krigsprester (Pelor og Avandra) fra sør og store deler av befolkningen ble reddet. En ny by har blitt reist i ruinene etter Ferwyllenth. Denne byen er det som er dagens Ferwyn. Ferwyn er bare en skygge av den tidligere byen, og fremstår som en stor plankelandsby. Det er bare røffe, enkle plankehus bygd på gamle grunnmurer eller inntil rester av vegger og murer å se. Mat og vann rasjoneres ut av prestene, og tempelridderne drar ofte rundt i byen og kaller inn menn som soldater. Åpenlys sløsing og grådighet godtas ikke. Gjenstander av høy økonomisk men liten praktisk verdi blir ofte konfiskert for å dekke ulike militære utgifter. Dette setter et sterkt preg på tilværelsen i en by som tidligere var kjent for kultur og overskudd, men befolkningen viser stor forståelse. Byen er stadig under angrep fra monstre og røverbander. Ferwyn mottar stadig nye forsyninger fra Nordlandene, som har egeninteresse i å støtte Ferwyn, men angrepene mot Ferwyn blir stadig kraftigere og mange tempelriddere har begynt å kreve at byen må evakueres.

RoseWoodHostel.jpg
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License