Den eldgamle byen Guldur

Guldur er en av vår verdens eldste byer. Den ligger i lavlandet rett foran fjellene i Kerendas, innerst i Guldurfjorden. Byens opphav finner man i byens senter, der en kilde springer opp. Denne kilden sies å ha helbredende egenskaper og de første bosetningene ved Guldur slo seg ned ved denne kilden.

Kenkughettoen

kenku.jpg

Det finnes en mindre bydel bebodd av kenku. Kenkuenes bydel fremstår som en ghetto. Det er skittent og lukter vondt i gatene. Husene er skrøpelige og trangbodde. Denne bydelen er delvis lukket. Vakter holder nøye oversikt over hvem som passerer portene og at alle er tilbake ved skumringstid. Kenkuene som bor i denne byen blir sett på med mistro men likevel tolerert. Årsaken til at de bor sammen med byens øvrige befolkning, som i hovedsak består av dverger og mennesker er at man oppdaget et mindre kenkusamfunn like ved byen for over to hundre år siden. Kenkuene ble tatt til fange. I påvente av en avgjørelse om hva man skulle gjøre med dem tillot man dem å ta småjobber. Etterhvert ble de en del av samfunnet. En offisiell avgjørelse er likevel ikke tatt. De fleste kenkuene er fattige, men enkelte har klart å slå seg frem. Det finnes en håndfull svært dyktige shamaner&alkemyster i kenkuenes ghetto.

Dvergene

Byen har en rekke nyere og eldre murer, som deler byen inn i bydeler. Enkelte er av disse er utelukkende bebodd av dverger. Guldur har en stor andel dverger, så byen har mange gode smeder. Eventyrere kan lett finne enklere magiske rustninger og våpen i byen, men prisene er høye. Håndtverkerne i byen er godt organsiert i ulike laug.

Goliathene

Guldur har også en egen bydel bestående av goliather. Det er få som bor der permanent, siden goliathene er et nomadisk folk, men det har blitt bygd en rekke vertshus og butikker i denne bydelen som goliathene foretrekker fremfor de andre i byen. Goliathene som er nærmere dverger i kultur enn mennesker er, er populære gjester i byen. Goliathene som er et nomadisk folk er ikke videre kjent for sin personlige hygiene. Vertshusene goliathene driver er derfor beryktet som illeluktende steder, det hjelper ikke at de serverer mat typisk for denne rasen, da denne maten er stusselige greier, smaker bittert og ofte har et udelikat utseendet. Men vertshusene er rimelig og rommene romslige.

Lederne

Guldur ledes av to ledere. De to er dvergen General Tharin, en gammel og svært erfaren warlord, og en kenku ved navn Shaddak. General Tharin har vært en av byens ledere i lang tid. Han er svært oppmerksom på Darokins ambisjoner og legger ikke skjul på at han misliker dette. De har i tidligere tider vært i krig. Derfor har han sørget for å bygge opp en sterk hær. Hæren er ikke på langt nær like stor som Darokins men langt bedre trent og motivert. Den består av dverger og menn i tunge rustninger.

General Tharin holder til i borganlegget Dol Guldur som ligger rett utenfor byen. Dol Guldur er et svært gammelt borganlegg, som sies å ha blitt bygd av guden Kord. Det ryktes st det finnes tunneler fra Dol Guldur og inn i Kerendas. Sikkert er det i hvertfall at Tharin har gode økonomiske forbindelser med Kerendas. Med sin strategiske beliggenhet er Kerendas klar over at Guldur står mellom dem og Darokin. Flere ganger i året sender Kerendas gull og utstyr til Tharin. General Tharin vet godt at disse transportene er Guldurs svake punkt og pønsker stadig ut oppfinnsome måter å frakte varene tryggt utenfor rekkevidde for Darokins spioner og røvere.

dolguldur.jpg

Kenkuen Shaddak er en av de kenkuene som har klart å komme seg frem. Shaddak er en usjarmerende liten fyr, men hans medfødte talent innenfor økonomi&handel har gjort han populær blant laugene. Med Shaddak i styringen har Guldur blitt et stadig viktigere knutepunkt. Dette har Darokin som taper posisjon irritert seg over. Okkupasjonen av Eikin er et forsøk på å redusere Guldurs posisjon. De har i liten grad lyktes da det meste av handelen kommer landeveien og Darokin har nok med å få kontroll innenfor murene i Eikin. Men både Tharin og Shaddak vet at det vil komme en tid da Darokins grep vil bli sterkere.

Landemerker

Guldur har vår verdens største tempel for Kord (guden for styrke). I tillegg har de templer for alle de kjente relgionene, med unntak av Corellon, Sehanine og The Raven Queen. Spesielle bygninger å merke seg er; Tempelet for Kord, Guldurs offentlige bad (som er en del av utspringet til kilden) og selvsagt Dol Guldur like utenfor byen. Laugenes hovedkvarter Diamanten, en kubisk bygning uten vinduer i polert stein er også svært kjent, men tøffe aggressive vakter gjør at bare medlemmer kommer innenfor dørene.

Flyktningproblemet

De siste årene har Guldur tatt imot et stort antall flyktninger fra vest og Eikin. Disse har bosatt seg utenfor murene. Levestandarden utenfor og innenfor murene er svært forskjellig. Dette er en stor utfordring for Tharin og Shaddak som må bruke stadig mer av byens midler på å hjelpe de stadig flere flyktningene. Shaddak har prøvd å gi dem små åkerlapper utenfor byen og Tharin har tatt de som duger inn i hæren, men de aller fleste må leve i slummen utenfor bymurene. Flyktningene er en byrde for byen, men de tør ikke avvise dem, i frykt for at de skal ta Darokins side. Mange i Guldur mener de bør angripe Darokin, særlig blant flyktningene er det mange som ønsker en åpen krig.

Omegn

Om våren og sommeren når snøen smelter i Kerendas-fjellene, renner de mange bekkene ned til lavlandet stritt og ofte over sine bredder. Landområdene rundt Guldur er gode jordbruksarealer og med sin nære beliggenhet til Kerendas (som har nesten ikke noe landbruk) er etterspørslen alltid god. Derfor er det mange store og små gårder rundt byen.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License