Gurdis

Gurdis er gruppens løse kanon på dekk. Hun har en hemmelig forkjærlighet for gull, men holder dette godt skjult. Hun kommer forøvrig fra det golde landskapet øst for byen Guldur. Der ble hun født i en gruve 200 meter under jorden og så ikke sollys før hun ble tatt opp av gruven på sin 4 års-dag. På overflaten kan hun virke kjølig som gangene i berget, men alle vet at kommer man dypt nok ulmer det som magmaen…

gurdis.jpg
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License