Militærbyen Halag

Halag har i mange år befunnet seg i situasjon som er mer og mer håpløs. De kjemper mot en fiende som år for år blir sterkere og sterkere, mens deres egen posisjon blir mer og mer håpløs.

Halag er kjent for tre ting: festningsverket, sølvgruvene og militærstyrken. Førstnevnte er et skue som kan ta pusten fra en. Det sies at ingen hær noensinne har inntatt Halag og at de holdt ut mot Murmandamus sine tropper, ironisk nok siden Murmandamus selv skal ha grunnlagt byen. Festningsverkene er bygget av de fineste dvergiske håndtverkerne i imperiet og skal idag være supplert med all slags innretninger fra Nikodemus' Akademi.

Havnen er også vel beskyttet og åsted fra en enorm eksport. Etter imperiets fall, er det ingen som lager gullmynter lenger, den vanligste valutaen er sølvmynter, og Halag står for 9/10 av leveransene. Spesielt transportene til Darokin kan være farefylte fordi må fraktes gjennom farvann herjet av pirater. De gullmyntene som eksisterer i dag er som regel laget av det gamle imperiet.

Militærstyrken er Halags store stolthet, for den er berømt over hele verden. Halag har allmenn verneplikt, og alle borgere må tjenestegjøre her en viss tid. Man kan i tillegg bli innkalt i krigstid, og siden det har vært krigstid i Halag kontinuerlig de siste tredve årene, så preger det miltære livet alle sider av samfunnet i Halag. Fremmede blir møtt med skepsis i Halag, men innbyggerne er vant til å forholde seg til dem pga handelen. Men de er fåmælte ovenfor utlendinger, og utlendinger har bare adgang til enkelte deler av byen. Likevel kan man søke om opptak i de militære styrkene. Har man bevist sin lojalitet og dyktighet her, regnes man som fullverdig medlem av det Halagske samfunnet.

Den Halagske dyrkelsen av det militære har dessverre gjort at Banekirken har fått fotfeste i byen. Banekirken er kjent i Grenselandene også, men her har den ikke stått åpent frem slik som i Halag, men er mer kjent under navnet Hånden.

Halag har de siste tretti årene kjempet en utmattende krig mot fienden de kjenner som Slangenasjonen. I Slangenasjonen er de renblodede Slangevesnene (Yuan Ti) som hersker, og de tjenes av mer menneskelignende slangemennesker. Lite er kjent om Slangenasjonen, både hvor de kommer fra og hva deres hensikt er kan ingen si sikkert. Men at de ønsker å nedkjempe Halag til siste mann og kvinne er det liten tvil om. I begynnelse var de bare en håndfull, og utgjorde et mindre problem. Men de har med tiden vokst i styrke, på tross av alle nederlag. etter noen år var innlandet for usikkert, og etter kort tid begynte krigen for alvor. Halag ble beleiret i fem lange år og alle krigens kunster ble brukt mot dem. Men Halag gikk aldri tomme for mat og vann (årsken er en strengt bevoktet militær hemmelighet). Deretter har det gått slag i slag. Halag har blitt bedre til å forsvare seg, og påført Slangenasjonen flere knusende nederlag. Men de kommer alltid tilbake. Denne evige krigføringen har gjort sitt med mentaliteten til innbyggerne, men de har en seighet som andre folk ikke forstår.

Det verste er å være gårdbruker utenfor Halag. Det er opprettet en sinnrikt system med vakttårn, patruljer og varslinger. Men hver familie er organisert som en militær enhet, og må bestandig være rede til flukt eller kamp. Likevel holder de ut, år etter år.

Slangenasjonen dukket opp for første gang for tretti år siden. Før den tid var de aldri sett i området og man vet ikke hvordan de stadig øker sitt antall i området. Militære ekspedisjoner fra Halag har ødelagt mange utposter, festninger og militærleire, men aldri greidd å avsløre hvor fienden kommer fra. Men ingen har helt oversikt over innlandet utenfor Halag lengre. Det ryktes at Slangenasjonen har et hovedkvarter kalt Shatterhorn, dypt inne på sitt territorium, men dette er bare en myte. På samme måte vet man ikke hvorfor Slangenasjonen angriper Halag. Mange tror det er sølvgruvene, men mannen i gata i Halag bryr seg ikke lenger. Hvorfor er spørsmål for filosofene sier de. Det eneste som betyr noe er å overleve.

Herskeren i byen er Arteisia, Ulvinnen fra Halag. Hun kommer fra Høylandene innenfor Halag, et området som er totalt utslettet av Slangenasjonen. Hun rir i spissen for sine hærstyrker i krig og styrer byen med politisk kløkt, list og forføreriske evner. Hennes undersåtter er henne fanatisk lojale. Hun har en livvakt på tolv mann, som alle både hater henne og respekterer henne. De var opprinnelig livvaktene til Belags tidligere hersker, som Artesia drepte. Han var hennes ektemann.

Halags hærstyrker regnes som nærmest uovervinnelige. En hver annen nasjon ville bukket under for lenge siden. Men Halag slåss på en måte som ingen andre gjør. Styrkene er i utgangspunktet organisert etter imperiets mønster, slik det i sin tid ble fastlagt av Murmandamus. Styrkene er fordelt i legioner, som er oppdelt i kohorter. Disse igjen er oppdelt i centurier. Men disse enheten slåss med en koordinasjon og målrettethet som er uforståelig for andre. Mange mistenker at magi er forklaringen, og det er mange spioner, spesielt fra Darokin som lusker rundt i Halag på jakt etter denne hemmeligheten.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License