Hånden

Ikke mye er kjent om denne onde organisasjonen. Bonden i åkeren har ikke hørt om den. Ingen vet sikkert hvor den kommer fra, men den skal ha eksistert en stund, kanskje helt siden imperiets dager. Organisasjonen er mest kjent for å spre militarisme og assosieres ofte med guden Bane. Det ryktes at de finnes over alt, og at de har innfiltrert mange land og organisasjoner.

De ser ut til å være spesielt interessert i bøker og artefakter fra imperiets dager.

En av lederne(?) er en vingeork som kaller seg Xerxes. Han har opptrådd på teater i Fallcrest, hvor organisasjonen drev utgravinger på en av Murmandamus sine løytnanters grav.

Fremst blant fiendene deres er Lysbærerne.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License