Harak - Den gamle Tieflingby

Harak er en av vår verdens større kystbyer. Den ligger i utløpet av Manannan-fjorden. Byen het tidligere Gharghulhu og var en viktig Tiefling-by (under Bael-Turath imperiet for mange tusen år siden), men ble sterkt ødelagt under krigen mot dragonborns. Det er lite som er igjen fra denne perioden av bygninger og folk, det lille som er igjen av tiefling-befolkningen bor i hovedsak i landsbyer like utenfor byen. Etter krigen mellom dragonborns og tieflings lå byen øde, inntil menneskestammer inntok ruinene ved utløpet av fjorden Manannan. Like etter at Imperiet Nerath oppstod ble byen innlemmet i det lille Kongeriket Daventry. Haraks sentrale lokalisering gjorde at byen ble et viktig handelsknutepunkt. Byen vokste raskt og byens handelsmenn ble enda raskere de med utøvende makt. Kongeriket Daventry ble absorbert inn i bystaten. Fremdeles eksisterer kongefamilien, og Kong Valanice 8 er byens offisielle leder, men alle vet at han er uten makt og at bystaten styres av rådgivere ansatt av byens handelsmenn. Handelsmannen Gwydion regnes som byens reellle leder. Gwydion er en forsiktig skikkelse som sjelden er å se i offisiell sammenheng men han styrer likevel byen nøye gjennom Kong Valanices 8 rådgivere.

Harak var under Pelorpave Mordack høysetet for Pelorkirken. Pave Mordack ønsket å refomere Pelorkirken og fjerne den fra all staffasje og korrupsjon. En stor og enkel katedral ble påbegynt men Pave Mordack døde uventet før katedralen stod ferdig og Pelorkirken flyttet sitt høysete tilabek til Pelorium. Den store katedralen ble istedet Avandrakirkens høysete, ironisk nok (Goddess of Change, Luck and Travel, Patron of Halflings). Det er lite å se til flaks i Harak om dagen. Etter Neraths fall har veksten stoppet opp og byen sliter med dårlige økonomiske tider. Nabobyen Desnae er en konstant hodepine, og til tross for at angrepene fra Slangenasjonen som Halag sliter med hittil har vært impulsive og tilfeldige er de en merkbar trussel. Tidligere var landene øst for Manannnan-fjorden trygge, men da Harak mistet krigsgalleien Rød Sonia ble det enkelt for orker og banditter å krysse fjorden. All handel til innlandet har stanset. Byens marked oversvømmes av tilbydere, mens kundene er i mindretall. Dette gjør markedet til et slitsomt sted! Men handelen til de nærmeste byene pågår fremdeles, men i mindre omfang enn tidligere. Til tross for Harak har en rekke ulike varer å tilby er det først og fremst korn og poteter som eksporteres. På markedet tilbys det en iblant gang flotte artifakter fra krigen mellom Dragonborns vs Tieflings som er funnet i og rundt byen. Endel av dette er kopier. En populær suvernir er små gjenstander skåret ut at tieflinghorn fra krigen. Disse varene provoserer byens lille befolkning av tieflings. Kriminaliteten i byen er lav og Harak står sterkt millitært, byen har solide forsvarsverk, men ikke på langt nær så sterke som de burde være tatt alle farene som skjuler seg vest og nord for byen i betraktning….

Arch1_medieval_village.jpg
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License