Hardby - Porten mot Østen

Murmandamus Armada

En gang skal Murmandamus ha stått på toppen av Fyrtårnet i Hardby og talt til sine tropper. En gang la den største armada verden har sett utfra denne havnen. En gang kunne en mann stå på havnen i Hardby, stirre ut over havet og erkjenne at når det gjelder menneskenes ambisjoner og grådighet finnes det ingen grenser. Når de første vente tilbake, med lommene fulle av gull og jade og fortellinger om eksotiske vidundere, startet et race av episke proporsjoner. Det ble sagt at i de dager, kunne man gå tørrskodd over havet til Østkontinentet. Hardby og Eikin konkurrerte om å være de viktigste havnene, og enorme summer stod på spill. Hvem som helst kunne åpne et vertshus hvor som helst i Hardby, og den neste dagen ville skapninger fra alle hjørne av imperiet stå skulder til skulder på gulvet hans. Selve gullalderen hadde startet, og i Hardby visste de det mer enn noen andre.

Østkontinentet oppgies og Heltenes Tid

Alle gode ting kommer til en ende. Etter orkene i Orcantha hadde startet ett opprør som rystet imperiet i sine grunnvoller, tok keiseren den beslutningen om at imperiet skulle oppgi Øst kontinentet og at imperiets grenser "for alle tid skulle ligge langs Neraths kyster". Da hadde forbindelsen med Østkontinentet allerede lenge vært i en resesjon og imperiets kontroll hadde vært begrenset til noen få enklaver. For at ikke ingen andre skulle utnytte det vakum imperiet etterlot seg, ble alle ferdsel over havet forbudt, og straffet hardt. For Hardby betydde dette at en ny epoke hadde opprinnet. Fra da av var det de illegale verdenshavseilerne mot imperiets kapere. Hardby ble et senter for de tøffeste, barskeste og galeste av dem, og fortjenesten for å bringe over eksotiske varer og ikke minst statusen som var å vinne, gjorde at man risikerte ekspedisjon etter ekspedisjon , mot alle odds. Dette var den andre gullalderen i Hardby og blir kalt Heltenes Tid.

Galgenatten

Etter Ødeleggelsen av verden har ikke et eneste skip krysset havet. Hardby lå langt fra sentrum av Ødeleggelsene, og var lite preget av begivenhetene, bortsett fra at strømmen av varer og kunnskap stoppet opp. Men en natt som de som ikke vet bedre kaller "Galgenatten", og som alle andre lar vær å tenke på, ble det satt en stopper for de heroiske kapteinens havreiser.

Ingen vet med sikkerhet hva som skjedde, men historikere teoretiserer at et av Murmandamus elite terror regimenter overraskende angrep byen. Et minnesmerke i byen viser en hel familie som står foran en galge, med spyd på alle kanter pekende mot dem, trekkes ofte fram i teorier om hva som hendte. Men Hardbys innbyggere snakker ikke om hva som skjedde. Aldri! De setter heller ikke seil over havet. Det finnes visstnok heller ikke draft lenger over havet. Om det har noe med Galgenatten å gjøre vites ikke, men et slikt draft skal være verdt svimlende summer hos de rette kjøperne idag.

Byens arkitektur

Arkitekturen fra byen er mer eller mindre intakt fra tiden før Ødeleggelsen, som følge av at den er blitt spart direkte krigshandlinger. Men den har alltid vært planløst og opportunistisk utbygget, og bærer i dag preg av å være kaotisk. Det sies at Hardby opprinnelig ble grunnlagt som et keiserlig feriested, og at mektig elementalister hevet land opp av havet. Ingen vet sikkert lengre, men det er en god forklaring til hvorfor byen er bygd opp på mange småøyer og med så mange kanaler. Byen har en førsteklasses havn, som er godt skjermet for selv de heftigste stormer, som stadig raser langs Neraths Østkyst. De betydeligste stedene er det gamle fyrtårnet, Iouns tempel og havna. I tillegg er den gamle keiservilla verdt å se, men de færreste vet hvor den befinner seg i dag; den er sikkert nedbygd etter eller annet sted i byen.

Andre viktige ting

Hardby har i dag en betydelig fiskeflåte. De er den enste byen som driver med organisert handel langs kysten i denne regionen, og har endog et par krigsskip for å holde opportuniske kapere fra Mordweth stangen. Dessuten driver de mye med elvebåttrafikk opp Nenelven. Sistnevnte styres med enerett av flere halflingfamilier.

Det er et stort tempel til Ioun i Hardby, som naturlig nok er et stort bibliotek. Dette er nøye bevoktet og slipper inn kun godkjente personer, såkalte "opplyste individer". Selv navngjetne historikere har vært på venteliste i årevis.

Ellers skal Hardby være åsted for flere hemmelige organisasjoner, som vistnok stadig rekrutterer medlemmer i en av byen utallige kneiper. De er levningene etter de to gullalderene i Hardby: en sterk tradisjon for drift av kneiper, mange historier, mange drømmer og mye nostalgi.

Hardby08.jpg
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License