Jorm - Den forlatte by

Jorm går også under navnet den forlatte byen. Det er fordi byen for en lang periode var forlatt og ubebodd. Byen ble oppdaget av flyktninger i perioden rett etter Neraths fall. Da lå den der helt tom delvis i ruiner. Ingen vet riktig hvem som bodde der tidligere, noen mener det var dragonborns, andre hevder det var tieflings, enkelte mener det er en eladrin bosettning. Selv ikke deva'ene sies å kjenne til byens forhistorie. Ingen klare tegn på hvem som bodde der tidligere har vært å finne, og arkitekturen er helt fremmed fra byene rundt.

Jorm har raskt vokst til en middels stor by. Veksten har vært i hurtigste laget så de fleste husene er raskt og dårlig satt opp. Kloakken renner fritt i gatene og de fleste som bor i Jorm er enkle fattige mennesker. Det er delvis som et resultat av beliggenheten, som gjør den til et naturlig sted å flykte, og delvis på grunn av mytene rundt byen at byen har vokst raskt. Byen har trukket til seg mange dragonborns, tieflings og eldarin som ønsker å finne ut om byens fortid, og er et typisk utgangspunkt for eventyrere å starte sin karriere. På grunn av sin lokalisering har byen også en del shifters som bor i byen.

Jorm har ingen bymurer eller stor hær. Handelen med byene i Alania er regelmessig, men østover mot Darokin er det liten kontakt. De fryktelige tingene som skjuler seg i sumpene ved Algaut og røverbandene fra Gorgoroth danner en barriere for kontakt østover.

Byen ledes av en forsamling kalt De eldre som nesten daglig møttes i en vakker pagode-liknende bygning. Opprinnelig var dette et dusin familieoverhoder, men nå har rådet vokst til over 70 medlemmer. Ikke uventet er sliter ledelsen med å fatte beslutninger.

I praksis er det en tiefling ved kallenavn Ironside som styrer byen. Ironside har stilling som byens sheriff og har dannet sin egen lille hær av "assistenter". Det er kjent blant folk i byen at Ironside er korrupt. Det som er langt mindre kjent er at han har kommet over et underjordisk gravkammer i byen og har langt større kunnskap om byens fortid enn alle andre.

Jorm har ingen store templer men de fleste relgionene er representert med diverse shrines. Eneste spesielle bygning er et stort utendørs amfitheater, der merkelige bobler svever i luften og lager musikklignende lyder. Ingen vet riktig deres betydning, kanskje utenom Ironside, som nesten daglig er å se på amfitheateret.

Fantasy_Forgotten_city_009594_.jpg
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License