Kasjgar - Den gamle drageby

Kasjgar er den mest siviliserte byen i Gogoroth, og tidligere en viktig Nerath by. Den regjeres av militaristiske hobgobliner; som dog er de av hobgoblinene som er mest siviliserte (de andre Gorgoroth goblinene kaller dem Undur Kurv - Fete Horer). Herskeren heter Ramzan Razkolnikov - og hersker over en krigerkaste. Nest på rangstigen er offisielle tjenestemenn, så kommer handelsfolk, og så alle ikke-hobgobliner. Alle hobgobliner må gjøre militærtjeneste og ved kriser kan myndighetene verve alle typer innbyggere (i teorien - det har ikke vært kriser her på 50 år). Straffer er strenge, men regimet er korrupt, så de fleste ikke-hobgoblinske handelsfolk og håndtverkere har det bra. Razkolnikov sitter tilsynelatende trygt og er relativt tilfreds med situasjonen. Eneste militær ambisjon er grensebyen Alagut, men det er mest for show. Razkolnikov og hans far før han satser på konsolidering av riket. Men orkene er en av mange trusler som er i vekst. Handelsveiene er utrygge, og mange har flyktet til byen - dette kombinert med matmangel har ført til sosial uro. Razkolnikovs viktigste prioritet er nå å trygge handelsveiene. Kasjgar var en gang en hjørnesten i det dragonbornske imperium (under et helt annet navn), men det er stort sett bare historikere og Dragonborn som vet dette i dag. Det ryktes blant Dragonborn at Razkolnikov sitter på den største samlingen av dragonbornske fortidsminner etter å ha plyndret ruiner og krypter.


Gruppen møtte den omreisende handelsmannen Vanolo - kanskje et sted mellom Red Rock og Fallcrest. Gruppen sitter ved et leirbål sammen med Vanolo og noen av vaktene hans of Vanolo forteller.

"Kasjgar er styrt av hobgoblinene. De er delt inn i flere kaster, som man er i fra fødselen av. På toppen sitter Razkolnikov og hans generaler og rådgivere. Dette systemet preger kulturen deres ellers også. Som dere vet er hobgoblinene de mest siviliserte av alle Neraths goblinoide raser. I Kasjgar er det kanskje litt i overkant sivilisert. Dette var en av det gamle imperiets viktigste byer og et administrasjonssentrum. Hobgoblinene har viderført imperiets byråkrati med stor iver. Det betyr, at til tross for at mange ting er velordnede, er systemet svært tungrodd. Men får man handelsløyve der, kan man ha skutt gullfuglen, for hobgoblinene kan betale for seg. Vi ikke-hobgobliner blir naturligvis sett ned på, men du kan gå trygt i de fleste gatene der, tryggere enn mange menneskebyer. Men det er best å svelge stoltheten når man reiser inn dit; det er mange restriksjoner mot oss, og strenge straffer feks for å ikke vise respekt mot hobgobliner.

Skulle man komme på kant med loven, kan man risikere å bli kastet i Nekros. Nekros er et underjordisk fengsel, midt i byen. Jeg vil ikke snakke om dette stedet, ikke for noen sum, men de sier at folk tigger om å piskes heller enn å havne der. Og for oss er pisking dødelig i fire av fem tilfeller.

Hele Gorgoroth er regjert av goblinoide raser, stort sett hobgobliner. De er organisert i utvidede klansamfunn. Det er Pasthunerne som regjerer i Kasjgar, men det er ikke uvanelig å møte andre klanmedlemmer også. Men ikke-Pathunere har mindre innflytelse. Som dere skjønner er dette samfunnet svært komplekst.

Kasjgar er et militaristisk samfunn. De militære har mest status og det militære samfunn har som regel forang foran det sivile. Så lenge jeg kan huske, har Kadrov snakket om at de skal erobre Alagut, men alle tar det med en klype salt. Razkolnikov har mer enn nok med sine egne grenser og indre uro. Men erkefienden er bystaten Ferdia. Har dere vært der, så hold kjeft om det. Ikke nevn byen eller dens hersker, Lazarr. Det er det strenge straffer for. Hvis Kadyro for tak i noen fra den byen, vil han arrangere en offentlig henrettelse. Jeg kjenner ikke til årsakene til dette, men jeg tror det er historisk.

Appropo historie, viste dere at Kajgar egentlig er en dragonbornby. Lenge før imperiet var påtenkt lå det en by her som het Razortear, en av de største og flotteste byene til dragonborns. Den ble ødelagt i krigen mot tieflingene. Men du kan se minnesmerker der fortsatt, blant annet rester av tårn på høydene rundt byen. Det sies at Razkolnikov er svært opptatt av dette, og betaler store summer hvis noen graver opp noe fra denne tiden. Og det er forbudt for alle å bevege seg under byen. Kasjgar er jo bygget oppå restene av Razortear. Den dag i dag er det vist et kompani med leiesoldater, utelukkende bestående av Dragonborns som tjener Razkolnikov fanatisk. De kaller seg vist Jernneven eller noe slikt. Fryktelig folk.

Dere er spesielt interssert i det som er under byen skjønner jeg. Jeg har jo sagt at jeg ikke vil snakke om Nekros. Skal jeg få denne vinflasken? Takk og takk. Fra Volgan? Ja de lager fine viner nede i Darokin. Nåvel. Under Kasjgar ligger restene av Razortear, en by som dragonborns bygde. Hva som befinner seg der, og hvordan man kommer dit får dere spørre en skriftlærd om. Imperiet bygde en by oppå disse ruinene og kalte den Kasjgarum eller noe slikt. Men denne ble lagt i ruiner under ødeleggelsen av verden. Ja, de sier at en demon kalte ned Vecna, som steg ned og la byen øde. Ja, det er jo naturligvis bare et skrøne, men faktum var at byen ble ødelagt under borgerkrigen etter imperiets fall. Ja det sies endog at det var så mange døde, at de overlevende inngikk en pakt med de døde for å gjenreise byen. Ikke vet jeg, men kirkegården i Kasjgar, Nekropolis, er avsperret etter mørkets frembrudd. Det er dødstraff for å befinne seg der da. Og skrønemakerne i byen sier at det er de minste problemen man har. De sier at de døde regjerer alt under gatenivå og Razkolnikov alt over.

Andre ting? Ja, det er et stort slavemarked i byen. Lange slavekaravaner går mot byen, og det kan være et grusomt syn for de som ikke er vant med slikt. Men husk at disse sjelen er fortapte. Det er intet dere kan gjøre for dem. Karavanene og markedet er tung bevoktet, og straffen for å gripe inn begrenser seg ikke til døden. Jeg driver ikke med slik business, den er skammelig. Men det er store penger å tjene, spesielt nå om dagen. Det er en som har kjøpt opp utrolig med slaver i det siste. Ingen vet til hvilket formål, eller hvor de ender opp.

De kriminelle som befinner seg i byen er godt organisert i noe som kaller seg Brorskapet. Det finnes neppe en kriminell handling i byen som ikke brorskapet kontrollerer. De har vistnok sin egen justis, og ingen får begå kriminelle handlinger der uten at det Brorskapet får sin del av kaka. Men veldig greitt for oss handelsfolk, for da er det bare en kilde å betale beskyttelsepenger til. Hvis man skulle bli bestjålet etter at man har betalt beskyttelsepenger, kan man rapportere det og da får man tape dekket. Det høres utrolig ut, men jeg kan sverge på at det er sant.

Så mine venner, takk for vinen. Det var det jeg vet om Kasjgar."

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License