The World of Lost Nerath

Grenselandene (Veamark)

En gang en del av Imperiet Nerath. Siden Neraths fall har det blitt kalt for Grenselandene. Det er et sted med isolerte byer og landsbyer, ingen enhetlig struktur og mange ruiner. Ingen av nabolandene har heller noen mulighet eller ønske om å yte innflytelse. Veiene er utrygge og i dårlig forfatning. Folk i grenselandene er tolerante, gjestfrie og brautende.

Fallcrest - Møtepunktet i Grenslandene (GM)

Fallcrest er en uavhengig landsby midt i grenselandene og styres en kapteinherre, en arvelig tittel. Byen ligger på veien mellom Verhaven og Hardby. Nenelva renner ut i Nenfossen rett ved byen og en Statue av byens grunnlegger står på en liten øy, rett ovenfor fossen. Langs Nenelva er det mye elvebåttrafikk, både med varer og reisende, spesielt ned til kysten. Det er mest halflings som står for denne.

Landsbyen ble ikke berørt av imperiets fall, men ble nesten utslettet for 80 år siden av Blodspydkrigene, en massiv invasjon av orkestammer fra fjellene. Byen er delt i Øvrebyen og Nedrebyen, hvor Øvrebyen er omkranset av bymur og ligger på et platå høyere. Bymuren rundt Nedrebyen og mange bygninger står fortsatt som ruiner siden krigene.

De viktigste landemerkene i landsbyen er den gamle Bybrua som går over Nenelva, Måneslottet hvor Kapteinherren bor og Det Grønne Tårn hvor Septarken, landbsyens magiker holder hus.

Utenfor Fallcrest ligger Måneåsene, som blant annet skjuler graven til den gamle krigeren Gamzakurdia. Mot nord ligger Nensjøen, kilden til Nenelva. Mot nordvest, bortenfor Måneåsene ligger Blodspydfjellene. Mot øst ligger den dvergiske utposten Hammerfest.

Veier ut fra Fallcrest

  • Nenelva renner sørøstover mot Hardby. Det er enkelt å få plass på en elvebåt.
  • Den Gamle Kongevei går sørvestover til Mordweth.
  • Den Gamle Kongevei går nordvestover forbi Måneåsene, gjennom utpost Red Rock og gjennom Blodspydfjellene og helt til Verhaven.
  • En lokal vei går østover til Hammerfest.

Verhaven - Tribunenes by (GM)

vea.png

Verhaven er en kaotisk, støyende og levende by. Gatene snirkler seg uten kontroll, det er handel og aktivitet overalt og folkeslag fra grenselandene, handelsbaroner fra Darokin og gobliner fra Gorgoroth møtes her i en salig røre. Byen regjeres av det mystiske Tribunalia Hecantis, hvor syv ukjent tribuner regjerer absolutt i tretten år. Tribunalet regjerer med en lett hånd gjennom Officiores (magistrater og byråkrater) og Vectores (vektere). Det hjelper også at alle goblinoidske folkeslag generelt respekterer Faz'riar Mesh - eller "våpen i ro". Det er ikke uhørt å se eksempler på brutal selvjustis blant stammefolkene som frekventerer byen hvis noen bryter koden. Likevel er Verhaven en farlig by som man ikke overlever lenge i uten å kjenne byens mange koder og normer.

Ferdia - Den frie bystaten

Til Ferdia kommer folk fra alle deler av verden, folk som søker seg vekk fra lover, normer, religion, fiender og kreditorer. Ferdia er stedet der tvilende paladiner, misforståtte filosofer, rømte slaver, og frie menn som trenger en ny start møtes. Byen består av en masse små fargerike murhus som klynger seg fast oppover klippene. Byen er oppdelt i et kaotisk og lite planmessig nett av bratte trapper og tversgående gater. Byen styres av Lazar, den aldrende grunnleggeren av byen, som holder til i et stort fyrtårn som regulrer ankomsten via sjøen. Fra land enterer man byen gjennom en lang og klaustrofobisk tunnel, hvor det alltid er trafikkaos. Alle mulige slags legale og illegale varer kan kjøpes i Ferdia, inkludert tjenestene til mange lyssky individer. En annen pussig ting er at det forbudt å tjore hester i Ferdia.

Hardby - Porten mot Østen (GM)

Hardby er en uavhengig kystby med mye handel, men også et utgangspunkt for mye smuggling og lovløshet. Fra Hardby går den gamle Kongevei gjennom landet (forbi bla. Lugash) og til Verhaven, som er en by som er en skygge av seg selv. Den er et knutepunkt i regionen, men er for tiden rammet av hungersnød.

Guldur - Den eldgamle byen

Guldur er en av de eldste byene på kontinetet. Byen ledes av to herskere som er utpekt av to mest dominerende folkegruppene. General Tharin tar seg av de militære forholdene og styrer fra festningen Dol Guldur utenfor byen. Shaddak er en kenku (menneskelignende vesen med fuglehode) som styrer byens økonomiske anligende fra den merkelige steinbygningen, Diamanten. Kenkuene har likevel lav status i samfunnet og bor i forslummede, men eksotiske bydeler hvor man kan komme i kontakt med sjamaner, alkymister og sannsigere.

Lugash - En helt vanlig liten landsby (GM)

Lugash var en gang en fredelig landsby på den gamle kongeveiene mellom Verhaven og Fallcrest og var mest kjent for sin fred og ro og sin Flammetunge Whisky. Dessverre ble de terrorisert av en goblinstamme samtidig som en fallen pelorprest dukket opp for å frelse dem. Lugash led i et år under religiøst tyranni, før noen eventyrere styrtet presten. En ny borgermester ble valgt, gjennomførte et nådeløst oppgjør med det gamle regime, noe som førte til at landsbyen ble dypt splittet.

Eikin - Den okkuperte byen

Eikin er en havneby og bygd på tre åser. Inntil nylig var den en uavhenig bystat, helt til Darokin gjennomførte et kupp og tok over. Nå ytes det en hard motstandskamp mot de Darokinske okkupantene, som har slitt med å vinne folkets vilje. Byggingen av et gigantisk amfiteater har ikke hjulpet. Eikin er kjent for sitt omfattende Iountempel med tilhørende bibliotek.

Vestermark (GM)


Gorgoroth og omegn

Gorgoroth

gorg.png

Er restene av et rike som vokste opp under Neraths fall, dominert av goblinoide raser, spesielt hobgoblins. Nå er det splittet opp i forskjellige uavhengige riker, for det meste ledet av hobgoblin krigsherrer. Orker har gjort seg gjeldende, og er vekselvis noe krigsherrene bruker mot hverandre og noen som ingen har kontroll på. De har lite ressurser til noe mer enn å krige mot hverandre og holde andre mer barbariske raser stangen. Kashjgar er den viktigste og mest velorganiserte byen (relativt til hobgoblins).

Etter ødeleggelsen av Nerath, ville hobgoblinene ha sitt eget rike i Neraths ruiner, men dette ble en overgangsfase. Riket falt fra hverandre og er nå i praksis et område med forskjellige hobgoblin krigsherrer, som opprettholder forskjellig grader av sivilisasjon. Men ingen har oppgitt navnet Gorgorth, og hver warlord har erklært seg som den rettmessige arvtager; derfor eksisterer navnet. Men også de individuelle krigsherrenes innflytelse er på retur; derav orkene som er et økende problem; både som brikker krigsherrene i mellom, men også som en selvstendig identitet.

I Gorgoroth finnes også de frie stammene.

Kasjgar - Den gamle drageby (GM)

Kasjgar er den mest siviliserte byen i Gogoroth, og styres av militaristisk hobgobliner. Det er et rigid kastesystem i byen, med utledninger nederst på rangstigen. Utledninger er dog ønsket velkommen, og er beskyttet av lovene i byen. Byen er gjenreist av restene av Kasjgarum, en av byene i imperiet Nerath, som ble ødelagt av Murmandamus. Kasjgarum ble igjen bygd oppå en urgammel dargonborn by, kalt Razortear. Det ryktes å være en omfattende kompleks under byen, men dette er forbudt område. Serverdigheter er: Slavenes Marked, Raskolnikovs festning, kirkegården Nekropolis og det beryktede fengselet Nekros. Ikke et trivelig sted med andre ord. For ikke å snakke om det kriminelle nettverket Brorskapet.

Algaut - Byen ved sumpen

Sumpen ved Alagut har spredd seg mye de siste årene og slukt stadig nye områder. Sumpen kommer stadig nærmere Alagut, og reisende kan fortelle om sumpstanken som begynner å bli plagsom inne i byen. Mange har forlatt Alagut og veien inn til byen, som før gikk gjennom en skog, er nå omgitt av sump på alle sider. Folk spør seg om hvor lenge det vil vare før ferd langs veien blir en umulighet, og sumpen vil isolere Alagut fra omverdenen. Algaut har en stor hafling-befolkning.

Det sies at onde hekser - såkalte hags - finnes i Daumannsmyrene rundt Alagut. De har forskjellige dyr som tjener seg.

Harak - Den gamle Tieflingby

Harak er tidligere en del av Kongerike Daventry og enda før det, Bael Turath, tieflingenes imperium. Byen huser Avandra-katedralen. Byen sliter økonomisk, men klarer seg tross alt bra, sammenlignet med mange naboer.


Høylendene

high.png

Et sted med golde sletter og fjell, spøkelser, ånder og hekser. Innbyggerne er overtroiske, hardføre og innesluttede.

Halag - Festningsbyen

Halag er en kystby som er beskyttet av et enormt festningsanlegg og en av de beste militærstyrkene i verden. Halag eksporter sølv til de største byene og er en svært viktig by. Men de siste tretti årene har Halag ført en ustoppelig krig mot en fiende de kjenner som Slangenasjonen. Til tross for en rekke alvorlige nederlag, kommer alltid Slangenasjonen tilbake, litt sterkere for hver gang. De krigstrette, men ukuelige innbyggerne av Halag nekter å gi opp. Deres hersker er dronning Arthesia, Ulvinnen av Halag. I tillegg til dronning er hun general og øverstkommanderende, og skal vistnok også være en mektig heks og tidligere konkubine.

Slangenasjonen

Yuan-ti har okkupert et enormt område som strekker seg på begge sider av Manannan-fjorden. Ingen vet hvor de kommer fra, eller hva de vil. Deres militære innsats rettes for øyeblikket mot Halag av ukjente grunner og landene mellom Halag, Desnae og Endora er livsfarlige. Dette gjelder også Badlands, hvor man (bla) kan støte på Yuan-ti patruljer. Harak, Endora og Ferwyn trues av Slangenasjonen, men ingen seriøse framstøt har blitt gjort mot disse. Slangenasjonen er fiksert på Halag.

Endora - Den tørstende byen

Endora ligger på en halvøy som en gang var grønn og frodig. Men mystisk hendelse førte til at havstrømmene plutselig endret retning og klimaet på halvøya skiftet brått til et tørt og ugjestmildt ett. Dette medførte også at de kuperte områdene rundt byen, ble rasutsatte og svært farlig å bevege seg i. Endora var opprinnelig to byer som vokste sammen, en av alver og en med mennesker. I Endora er det også et kjent alkymistlaug, som vokter strengt om hemmelighetene sine, som bl.a. er produksjon av blåfarge. Dette er Endoras mest kjente eksportartikkel. Lauget trenger også mye vann til sin produksjon, noe som tærer hardt på Endoras begrensede vannressurser. Det er gitt byen tilnavnet "Den tørstende byen".

Ferwyn - Porten mot Norden

Ferwyn er en gammel by hvor alver og mennesker samarbeidet og dyrket kunst og kultur. Nå forsøker man å gjennoppbygge den etter Ødeleggelsen. Ferwyn er et bolverk mot spredning av kaoset i Gorgoroth nordover. Faller den, kan hele nordlandet ligge åpent.

Desnae - Forrædernes By (GM)

Desnae er kjent i Nerath som et forbannet navn, et sted det ikke kommer noe godt fra (selv om de fleste ikke kjenner imperiets historie). Desnae gikk over til Murmandamus frivillig og forrådte imperiets i et avgjørende øyeblikk. Etter dette foræderiet var det ingen som kunne gjøre seg noe håp om å stoppe Murmandamus, før Lysbæreralliansen kom på banen. Men da hadde Murmandamus i det store og hele fullført sitt verk. Byen er helt isolert fordi den ligger inne på Slangenasjonens område og regnes for å være okkupert. Det ryktes at innbyggerne er spart. Hvem vet hva slags forræderi de har utført denne gangen?

Orcantha - Orkenes By

Den eneste (kjente) orkeby i verden (og historien). Orcantha ligger Feysal Marsh - Gribbenes Land - et øde og isolert område. Byen, som er den eneste større orkebyen man kjenner til ble grunnlagt av den mystiske orken "Øyet", en legendarisk figur i orkelegendene, som trosset Murmandamus. Eksil i Gribbenes Land var straffen. I fred for omverdenes blikk ble Orcantha grunnlagt, og det er kun nylig at denne byen er blitt kjent for omverdenen. Etter ødeleggelsen av verden har det vært relativt fredlig og stabilt i område, og reisende og handelsfolk er blitt godtatt og ikke akkurat oppfordret til å reise. Å besøke Gribbenes Land er farlig, men belønningen tilsvarende for å modige få som tør.

Ogrithya - Slavenes by

Ogrithya er svært skitten og fattigslig, med unntak av de bygningene lederene bor i som er vulgært dekorert innvendig. Stort sett alle som er frie har militære oppgaver. Med unntak av et stort, makabert og overdådig slavemarked (om den slags skulle være noe slags høydepunkt) er byen bare et støvete og trist sted. Byen har et konstant behov for flere slaver, og flere grupper slavehandlere sender ut små patruljer i regionen for å fange mennesker de kan bringe til Ogrithya og selge som slaver.


Darokin

Dette området ble etterhvert dominert av den magokratiske eliten i Nerath og deres vasaller, kalt den Nephilimske Liga. Et kynisk maktspill mellom flere store hus og spektakulære drap på motstandere var normen her lenge. Fortsatt er Darokin fryktet. Folk herfra er dannede, kunnskapsrike og hovne.

daro.png

Mordweth - Intrigenes By (GM)

Mordweth er hovedstaden i Darokin. Erkefyrste Surturius 2. regjerer med hard hånd her, men mange hvisker at den ekte makten bak kronen er Feltmarskalk Tyfonius Beskeby og hans elskerinne Valentina av Hel (som vistnok er en svartalv). Dette er noen eksempler på ryktene som går rundt hoffet i Intrigenes By. Man gjør klok i unngå denne byen, spesielt hvis man er eventyrer.

Hergig - De Uutholdelige Lidelsers By (GM)

Hergig er de uutholdelige lidelsers by. Byen er styrt med hard hånd av Isfruen. Fjellene mot nord har alltid vært en kilde til rikdom og makt for byen med sine mange mineralforekomster, så byen har hatt et umettelig behov for slaver. Under imperiet ble dette brukt som en slavekoloni og styresmaktene i byen spesialiserte seg på å knekke menneskeviljen. Således har byen fått en annen eksportvare: de beste torturisterne i Nerath.

Volgan - Kapernes By (GM)

Her ligger den darokinske flåten godt beskyttet av den befestede havnen og festningen til Maximus Mentroius. Mentorius er en tidligere pirat som har blitt kinkador-admiral for den darokinske flåten. Han elsker å la folk gå planken, og i Volgan finnes det legendariske bunnløse hull. Her slippes fiender av staten ned i, etter den rituelle tiggingen for livet. Det sies at de faller i all evighet.

Pelorium - Pelorpavens by

Pelorium er som vatikanstaten for guden Pelor. Den regjeres av Pelorpaven som holder byen nøytral (men Storhertugen av Darokin har stor innflytelse). Byen er meget vakker, men drives av en stor gruppe av slaver. Prester og inkvisisjonsfolk er svært nidkjære i at folk følger de religiøse budene, og prester av Pelor nyter godt av mange privilegier. Shifters og folk fra Ferdia blir forfulgt. Nøytrale guddommer er heller ikke likt.

Jorm - Den forlatte by

Jorm er ikke endel av Fyrstedømmet Darokin, men ligger i denne regionen. Jorm går også under navnet den forlatte byen. Det er fordi byen for en lang periode var forlatt og ubebodd. Byen ble oppdaget av flyktninger i perioden rett etter Neraths fall. Da lå den der helt tom delvis i ruiner. Ingen vet riktig hvem som bodde der tidligere. Jorm har raskt vokst til en middels stor by. Veksten har vært i hurtigste laget så de fleste husene er raskt og dårlig satt opp. Byen ledes av en forsamling kalt De eldre. Opprinnelig var dette et dusin familieoverhoder, men nå har rådet vokst til over 70 medlemmer. Ikke uventet er ledelsen preget av problemer med å få beslutninger.


Alania

alania.png

Tidligere en del av Nerath. Mot slutten ble hovedstaden flyttet til Daria, og ser seg i dag som en videreføring av Neraths kultur, selv om det nå er mest i navnet. Ledes av en storvizir. Landskapet i Alania er steppe-ørken. Et tørt og ugjestmildt landskap med litt trær som kan skjule løver og neshorn og bosettinger. Kingdom of Alania har en forfallen arkitektur slik som Cuba, full av synlige tegn av tidligere storhetstid.

Daria - Vizirenes by

Daria er hovedstad i Alania og en av de mektigste og mest velstående byen i Nerath. Det er magi som gjelder i byen, og byen styres av mektige vizirer.

Nairon og Maral

Narion og Maral er to ganske like byer. De strever begge med å overleve og beskytte seg mot farer rundt og er isolert fra omverdenen av et hardt klima.

Kalka - Krakens By

Kalka er en av de minste byene i vår verden, og var opprinnelig et fort med høye tårn med utsikt over havet. Det finnes ingen faste landforbindelser til de andre byene i Alania, men en og annen karavane kommer innom med varer. Kalka har flere ganger opplevd humanitære katastrofer. Den nære beliggenheten til havet er til liten nytte, både pga av den enkle havnen, men også fordi fisket utenfor byen er elendig. Muerta Bay har vært et sted med dårlig fiske lenge, men livløst er havet ikke. Sjømonstre sies å være lett å få på kroken… Kraken lever her, men bare et fåtall sjømenn har overlevd det grusomme sjømonsteret og har kunnet fortelle om det. Byen styres av viziren Radimus, utpekt av storviziren i Daria.


Gamle Nerath

oldnerath.png

Kjerneområdet i det gamle Nerath. Her begravet de Ti Stammer stridsøksen for tusenvis av år siden og grunnla Nerath, som siden skulle vokse til et imperium som dekket nesten to kontinenter. Før det lå Bael Turath her, et imperium av tieflings. Bael Turath og Arkoshia, imperiet til dragonborns, kom i krig og utslette tilslutt hverandre.

Dette området ble rammet hardt borgerkrigen under Neraths fall. Hovedstaden ble så og si jevnet med jorden og de store bibliotekene og universitetene og klostrene brent til grunnen, og ufattelige mengder visdom gikk tapt. Deretter herjet en pest i området. Få reiser hit og ingen større bosteninger finnes idag. Liten informasjon om hva som finnes inne i landet, og hva som er igjen av de gamle byene er uvisst.

Mange pionersamfunn har dukket opp her og der.

Pelegosto - Den lovløse byen

Pelegosto var tidligere en stor og fredelig havneby, men århundrer med kriger har redusert byen til et vemmelig sted i forfall. Halve byen består av ruiner, mens den andre halvdelen består av slitte falleferdige bygninger. Byen er tilholdssted for mange flere enn det er hus til, og mange er nødt til å bo i ruinene. Grunnen til at befolkningen er så stor er at det finnes få trygge veier vekk fra byen. Det å forsøke å flytte til et nytt sted og bo er umulig for de fleste. I nord ligger bare ødeland, fullt av monstre og farer. I vest er det hav så langt man har kjennskap til, og Alania i sør vokter grensene strengt, og slipper ingen gjennom. Byen holdes i live av de mange tapre sjelene som klarer å dyrke små åkerlapper eller fisker fra små båter. Kriminelle gjenger er et større problem. Mangelen på autoriteter har gjort byen til et lett bytte for sjørøvere og byen har flere ganger vært styrt av ulike pirater og røverhøvdinger. Bydeler styres nå av ulike gjenger som slåss seg imellom om kontrollen innad i byen.


miz.png

Andre regioner i Nerath

Kerendas (GM) - det lukkede fjellandet

Kereandras er det lukkede fjelllandet der dverger, mennesker og thieflings bor. Kjent for sine mange avsidesliggende klostre og intrikate forsvarsverk. Dvergene kjenner dets hemmeligheter og har bosteninger her, og mange mange klostere finnes også her.

  • Bir Mizud
  • Bir Dun

Nordlendende - det barske, urørte norden

north.png

Nordlandene er et kaldt og ugjensmildt område dominert av barbariske stammer. Men mange små sentere med nybyggere har klart seg overraskende bra. Mange flyktninger etter Neraths fall slo seg ned her, og området var urørt av de storpolitiske omveltningene. Folk her er praktiske, enkle og opptatt av ære.

Noramennøyene - de mystiske, utilgjengelige øyrikene

Norramennene fra Noramennøyene er et mystisk folk av sjønomader. De er kjent for brutale herjinger langs hele kysten av Nord-Nerath.


Østkontinentet

Dette kontinentet lå engang under Nerath. Det ble delvis erobret og kolonisert av Murmandamus. I århundrene som fulgte, mistet Nerath raskt grepet igjen, bortsett fra over noen sterke punkter. Men dette holdt seg lenge, og skipstrafikken fra og tilbake over havet var konstant. I dag er dette kontinentet regnet som tapt, og ingen skip tør reise over. Mange tror at under ødeleggelsen av verden, ble det lagt en forbannelse over havet som skulle hindre skip i krysse over.

Xorg - vulkanlandet

xorg.png

Dette fjerne og myteomspunnede landet er etter sigende preget av et forrevent vulkansk landskapet. Legenden sier at denne øya engang var et paradis, men at det ble rammet av en katastrofe. I utilgjengelige fjellbyer bor et fåmælt dvergefolk. De er rødsvidde i huden og svarte i skjegget. Her og der ved kysten finnes skal det finnes en og annen koloni. Imperiet skulle ha hatt mange utposter her i sin tid, men det har ikke vært kontakt med dette fjerntliggende stedet siden Ødeleggelsen av verden. Det er vanlig å anta at disse stedene forlengst er gått tapt, fortært av monstre eller de dvergene som ifølge historiene som går, skal være kannibaler. Det største fjellet på øya er den fortsatt aktive vulkanen som de lokale kalle Flambango. Merkelig nok skal dette også være navnet på en rød drage som sies å herske over øya.

Mystia Forest - den urgamle skogen

mystia.png

Mystia Forest er en svært gammel og urørt skog. Overalt i skogen er det fullt av flere hundre år gamle trær. Det er fullt av dyr og skapninger, - både naturlige og magiske vesener. Det siste er ikke så rart for hele skogen i seg selv er magisk. Skogen kan nemlig utvide seg når man er inne i den, og noen eventyrere mener Mystia Forest er nesten like stor som resten av verden tilsammen. Med et så innholdsrikt område tett nært, er det ofte mange spennende ting å finne i de nærmeste byene og landsbyene, men det er likevel få som tør dra inn i skogen uten gode guider (sjelden vare) og nøye forberedelser.

Tirith Nindor - devrgeriket

nindor.png

Tirith Nindor på Nindor Island (Sørdelen av Østkontinentet) er dvergenes underjordiske by og regnes av alle dverger som dvergenes urhjem. Dverger tåler lite om det rakkes ned på Tirith Nindor og vil helst ikke at ikke-dverger skal snakke om det i det hele tatt. Men innbyggerne, som nesten bare er dverger, er stor sett gjestfri. Dog er det ikke enkelt å komme fram dit. Byen ligger høyt i fjellene og befinner seg under overflaten. Der har generasjoner av dverger hogd ut enorme haller. Tidligere var dette Imperiet Neraths viktigste gullkilde. Her befinner dvergenes gamle bibliotek seg og ifølge mytene også Dunderhallen, gravstedet til Durin, dvergenes stamfar.

Nindor - Dvergenes Urhjem

Byer på Østkontinmentet


Organisasjoner i Nerath

Tidslinje for Nerath

Verdenskartet

Hele verdenskartet

Verdenskartet, som er i historikeren Gerdas eie, kommer opprinnelig fra Storhertugdømmet Darokin. Under Neraths storhetstid tegnet kartografer nøyaktige kart over hele imperiet. Dessverre har det meste gått tapt siden den tid og dagens kartet er hverken oppdaterte eller særlig nøyaktige. Det er det Fyrstelige Magistrat i Mordweth som har utarbeidet kartet, og det er basert på de kart fra Nerath som har vært tilgjengelig og forskjellige skriftlige kilder, samt rapporter fra Darokins embedsmenn og handelsmenn. Jo lenger bort man kommer fra Darokin, desto mer usikkert og unøyaktig blir kartet. Det er dessverre også grunn til å tro at Darokin heller ikke er troverdig med hensyn til hvor politiske grenser går. Darokin tenderer til å overdrive sin egen innflytelse og redusere andres. Og ingen kan med sikkerhet vite hvor grensene fil Gorgoroth går, selv ikke deres egne krigsherrer.

Det sies at det Fyrstelige Magistrat i Mordweth stadig belønner troverdige kartlegginger og reiseskildringer. Dessverre er det i darokinske øyne som regel en forutsetning at man er darokiner, for å regnes som troverdig. Det sies også at eventyrere som har oppdaget gamle kart i forlatte ruiner, har kunne forlange fyrstelige summer for godt bevarte kart fra imperiet.

Det ryktes blant lærde at det finnes en hemmelig organisasjon som sitter på et bibliotek med et innhold som sidestiller alle andre kjente boksamlinger til sammen. Denne organisasjonen, som referers til som Kronikørene blant lærde, men de fleste regner den mer som et forhåpning i en tid hvor så mye har gått tapt, enn noen reelt. Blant de mindre lærde sies det at Kronikørene skriver ned alt som alle folk foretar seg, spesielt slemme barn, i de store svarte bøkene sine.

lokaltkart.png

Veier i Grenselandene

Veiene som vist på kartet er de gamle hovedveiene i imperiet, i alle fall de som regnes som farbare. Det finnes selvsagt mange lokale veier som kan være mer eller mindre velholdt, kanskje i noen tilfeller bedre enn de gamle hovedveiene. Tidligere ble veiene vedlikeholdt av imperiet, men etter Ødeleggelsen er det opp til lokale myndigheter å vise ansvar. Det sier seg selv at kvaliteten varierer sterkt. Dette kartet er også laget av det Fyrstelige Magistrat, og de samme forbehold som gjelder for verdenskartet gjelder også her.

Den Gamle Kongevei som går gjennom Fallcrest, er en slik hovedvei. Sørover går den inn i Darokin og til Mordweth og videre til Pelorium. Nordover går den til Verhaven, Vestermark, Guldur og Bir Mizud.

veier_lokale.png
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License