Lysbærerne

Denne hemmelige organisasjonen er dedikert til å bevare minnet om Nerath og beskytte innbyggerne mot Murmandamus og eventuelle farer han må ha etterlatt seg, samt hindre at en ny Ødeleggelse igjen skulle inntreffe. Lysbæreralliansen er navnet på en allianse som nedkjempet restene av murmandamus sin hær (riktignok på et tidspunkt den allerede var i ferd med å smuldre opp).

Lysbærerne hovedsete er trolig i Hardby, hvor de skal ha et enormt bibliotek, men organisasjonen har avdelinger i flere byer, bla Verhaven.

Organisasjonen er fortiden splittet i to ideologier. Den ene, haukene, hevder at organisasjonens fremste prioritet er å verne hemmeligheten fra imperiet (bla mot innsyn utenifra) og at de først og fremst skal fungere som voktere mot eventuelle nye forsøk på å videreføre Murmandamus sitt verk. De skal med andre ord være tilbaketrukket, hemmelig og ikke gripe inn med mindre det er strengt nødvendig. Den andre fraksjonen tror på man må jobbe aktivt for å hjelpe verden, og man kun på den måten kan unngå en ny Ødelggelse. Denne fraksjonen argumenter for direkte inngripen, deling av kunnskap (også far imperiets dager) og kamp mot skumle organisasjoner og grupperinger. Begge fraksjoner verdesetter innsamling av kunnskap høy og sponser ofte historikere, slik som gerda Mitrosdatter (ofte uten at de vet det selv)

Organisasjonen ledes av Stormestere og har et hierarki av posisjoner. Ikke alle kjenner til denne organsiasjonen, men der den er kjent, er den respektert.

Det sies at Lysbærerne både nå og tidligere har kjempet mot organisasjonen Hånden.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License