Mordweth - Intrigenes By

Mordweth er hovedstaden i Darokin. Erkefyrste Surturius 2. regjerer med hard hånd her, men mange hvisker at den ekte makten bak kronen er Feltmarskalk Tyfonius Beskeby og hans elskerinne Valentina av Hel (som visstnok er en svartalv). Dette er noen eksempler på ryktene som går rundt hoffet i Intrigenes By. Man gjør klok i unngå denne byen.

Byen er forøvrig kjent for at vertshus er forbudt, fordi det i følge Surturius, er et forsamlingssted for eventyrer-pakk, noe han hater. Det er forbudt å selge våpen eller militært utstyr til andre en militære, alle er påkrved ID-bevis (ellers kan de drepes på stedet).

Surturius hater eventyrere mer enn noe annet og har fått byd en bronsedragestatue. Her blir alle evenetyrere han får tak plassert, for så å bli kokt i hjel. Via et sinnrikt rørsystem blir deres smerteskrik fordreid til komiske lyder når de kommer ut av dragens munn.

Darokins militærambisjoner er strengt hemmelig for nysgjerrige eventyrere.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License