Tirith Nindor - Dvergens Urhjem

Tirith Nindor - Dvergenes underjordiske by, er en av de virkelige få uberørte byene fra gammel tid. Det er en by som ligger i de høye og ugjestmilde fjellene på Nindor Island. Det er nesten umulig å komme til byen på vinterstid. Kun de mest hardbarkede ferdamennene tør legge ut over snøkledte fjelltoppene. Byen er i tillegg nesten umulig å se fra overflaten, kun en serie med piper og en mindre jernport vitner om hvor byen ligger. Men om sommeren er situasjonen annerledes. Da tyter det på med bønder og handelsfolk som forsøker å bytte mat og tekstiler med dvergenes gull.

Dvergene har alltid vært sjenerøse (sett fra bøndenes synspunkt). Tirith Nindor er en by som er nesten utelukket befolket av dverger. Bare de heldige får slippe innover ned i byen, de fleste besøkende må finne seg må å kun komme på besøk lik eunder bakken. Nettopp denne holdningen har gjort at mange i Feywild mener at det er dvergenes manglende interesse for det som skjer på overflaten, som har gjort verden til det farlige stedet det er.

Flere tusen dverger har gravd og hogd ut et helt system av tunneler og haller, som utgjør gater, torg og bygninger. Intrikate vann- og kloakksystemer finnes også. I lange sjakter dyrkes sopp og alger som brukes til mat eller dyrefor. Dypere nede i byen arbeidere dvergene flittig med å hakke ut gull, sølv og metaller - som så blir bearbeidet til flotte smykker, verktøy, rustninger og våpen. Disse varene er svært ettertraktet og nesten hele Nindor Island er om sommermånedene orientert mot Tirith Nindor.

Den østlige delen av Tirith Nindor ble forlatt for 270 år under en underjordisk krig med en fiende ingen utenfor Tirith Nindor har kjennskap om. Mye kan tyde på at dette var en fiende dvergene bokstavelig talt, gravde frem selv. Andre hevder det kan ha vært splid i dvergenes egen rekker. Uansett, den dag i dag står store tunnelsystemer øst for Tirith Nindor forlatt og ubevoktet - men neppe ubebodd…

Tirith Nindor har den eldste samlinger av skrifter i verden. Kart og nedtegninger om verdenen før Neraths fall er å finne i dette gamle biblioteket. Dvergene har liten interesse av biblioteket så nyere verk er det få av, og det er derfor ganske rotete og uoversiktlig, bøker kan forsvinne uten at noen merker det. Nettopp dette som skjer iblant - til stor bekyrimg for de få innvidde som vet verdien av det som forsvinner. Men hvordan man skal skaffe seg adgang til dette stedet er en annen sak. Selv om dvergene ikke skatter sine bøker, så er de heller ikke et slag som gir noe bort gratis.

I Dunderhallen sies det at dvergens stamfar Durin hviler. Men det er vistnok litt vanskelig å få vite, siden alle dverger alle steder har sverget å heller barberer bort alt hår på hele kroppen, enn å røpe noe til ikke-dverger om Durin. Noen skriftlærde hevder at Durin er dvergen som befridde ledet opprøret mot kjempene, men noen debatt om emnet blir det sjelden, siden tilstedeværende dverger bruker å referere det dvergiske ordtaket "Ingenting er som skriftlærd-kebab".

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License