Orcantha - Orkenes By

Basert på notatene til historikeren Gerda Mitrosdatter

Øyet

"Øyet" er en av de største lengdene blant orker. Denne orkens navn er ikke lenger kjent, men han ledet en liten stamme orker som nekte å la seg verve inn i Murmandamus sine armeer for å erobre Østkontinentet. Som straff ble de forvist til Feysal Marsh - Gribbenes Land - for evig. Ingen hørte noensinne fra dem igjen. Før over 300 år senere. Da stormet plutselig en horde orker ut ifra Feysal Marsh. Det første de ødela var en liten landsby i utkanten av Gribbenes Land, som imperiet hadde valgt som åsted for en konferanse med sine vasaller i nord. Imperiet var i resesjon, og var i ferd med å miste kontrollen over nordterritoriene, hvor lokale og selvsikre selvstendighetsbevegelser var iferd med å vokse seg sterke.

Katastrofe for imperiet

Mange høytstående embedsmenn fra imperiet, samt vasallstatenes delegasjoner, ble utryddet. Dette var et mektig slag mot imperiet og kontrollen over nordområdene var med ett slag ugjendrivelig tapt for alle fremtid. Alle de nordlandene trodde dette var et arrangert bakhold, og reiste seg mot imperiet som en stemme.

Mens imperiet mistet all kontakt med garnisonene i nordområdene, begynte orkene fra Feysal Marsh å herje sørover. I hovedstaden kunne flyktninger berette om forferdelige overgrep: alle som overgav seg til horden, fikk det ene øyet stukket ut, uansett om det var barn eller unge.

Imperiets rådsmenn og lærde møttes for å drøfte disse hendelsene. De ble snart klar over at horden var etterkommere etter stammen som ble forvist for så lenge siden og at den fortsatt ble ledet av en skikkelse som kalte seg "Øyet". Hvorvidt dette var samme ork, ble sannsynligvis undersøkt, men den informasjonen er ikke bevart. Men de ble sagt at "Øyet" hadde sverget på å ødelegge imperiet. Historikere spekulerer også i om angrepet var målrettet, eller om imperiet bare hadde vært svært uheldig.

Når nyheten spredde seg begynte undertrykte, vasaller og orkestammer over alt å røre på seg. Imperiet stod ovenfor sin største trussel siden grunnleggelsen. Alle ressurser ble satt inn på å stoppe "Øyets" armeer. De var ikke så mange at de historisk burde utgjort en så stor trussel, men de så alltid ut til å ligge et steg foran imperiets soldater og der det ble trefninger, mistet imperiets soldater motet i møtet med ent vanvittig raseri hos motstanderens soldater.

Hvor langt imperiet var villig til å gå for å stoppe "Øyet" ble vist for all verden på Diabolnatten. Imperiet ofret keiserens datter til ukjente demoner i bytte mot en forferdelig forbannelse. Vi vet i dag ikke hva som skjedde, men det er på det rene at orkene ble drevet tilbake til Gribbenes Land.

Orkene havner i unåde

Imperiet viste ingen nåde, og satte i gang de værste progromer i sin historie. Enhver ork eller halvork, uansett rang, ble jaget fra alle imperiets byer. De som motsatt seg ble hogd ned. Mange halvorker hadde tjent gode penger som leiesoldater for imperiet, og mange hadde mye og miste.Disse måtte finne seg en tilværelse på landsbyga, i ugjestmilde områder eller blant imperiets fiender. Overalt ble de møtt med mistenksomhet.

Orcanta gjenoppdages

Tiltross for at kanskje bare en håndfull orkerer vendt tilbake fra korstoget til Gribbenes Land, overlevde tydeligvis stammen. Vi har ikke hørt om dem før mot slutten av Ødeleggelsen. Da åpnet landet seg og sendte soldater ut for å sloss mot de smuldrende armeene til Murmandamus i nordområdene.Dette gjorde at de fikk mye velvilje. Samtidig åpnet landet seg for modige og hardføre innreisende. Slik ble Orcantha, orkenes by, oppdaget av omverdenen. Her lever mange orker i en primitiv, men velorganisert og godt befestet by (svært uvanlig). Hvem som leder byen, vet man ikke, for ingen av innbyggerne er villige til å snakke. "Øyet" har man heller ikke hørt noe mer til.

Ekspedisjon

Orcantha kontrollerer Gribbenes Land og en del av omegnen og har stort sett fred med sine naboer, som er veldig glade for tingenes tilstand. Men for de av oss som kjenner historien, er denne oppførselen foruroligende. Det burde sende en vitenskapelig ekspedisjon til landet og vi må få mer fakta på bordet om hva som har skjedd tidligere i dette lukkede riket.

060528-45%20Songo.jpg

Bildet over er en fotomanipulasjon. Det viser Orkenes by, Orcantha slik amerikanske forskere forestiller seg at byen kan ha sett ut. Man legger umiddelbart merke til de mange enkle stein- og jordhyttene. Orker er ikke glad i arbeid, så bygningene bar ofte preg av å være raskt og enkelt bygd. Sannsynnligvis bygd opp av mindre orker eller slaver. Forskere regner også med at orkene benyttet terrenget til å bygge festningsverk, både over og under jorden. Til tross for de dårlige sanitære forholdene regner med med at byen var bosted for over 20 000 orker. Sannsynligvis bestod en liten del av befolkningen andre raser, slik som mennesker. De fleste av disse igjen var nok dratt til byen mot egen vilje, men det var nok også de som kom hit av fri vilje, for å bygge opp egne armeer (Dark Knights).

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License