Pelegosto - Den lovløse byen

Pelegosto var tidligere en stor og fredelig havneby, men århundrer med kriger har redusert byen til et vemmelig sted i forfall. Halve byen består av ruiner, mens den andre halvdelen består av slitte falleferdige bygninger. Men tro ikke at det betyr dette er et stille og forlatt sted, dengang ei. Byen er tilholdssted for mange flere enn det er hus til, og mange er nødt til å bo i ruinene. Grunnen til at befolkningen er så stor er at det finnes få trygge veier vekk fra byen. Det å forsøke å flytte til et nytt sted og bo er umulig for de fleste. I nord ligger bare ødeland, fullt av monstre og farer. I vest er det hav så langt man har kjennskap til, og Alania i sør vokter grensene strengt, og slipper ingen gjennom. Kun en liten handelsstasjon på grensen er kontaktet Pelegosto har med Alania. Veien ned til Alania er så farlig at den uansett ikke er et sted man ferdes uten god grunn. Byen holdes i live av de mange tapre sjelene som klarer å dyrke små åkerlapper eller fisker fra små båter, eller lager sprit og øl de kan bytte til seg nyttigere ting med. Fordi arbeidskraften er så lett tilgjengelig i byen og tilgangen på mat begrenset er slaveri nærmest ikke-eksisterende.

11.jpg
Hverdagen i Pelegosto er hard og preget av vold.

Alle krigene som har berørt Pelegosto har gjort at befolkningen ufrivillig har fått en stor andel half-orcs. Men disse er ikke
nødvendigvis den verste delen av befolkningen. Kriminelle gjenger er et større problem. Mangelen på autoriteter har gjort byen til et lett bytte for sjørøvere og byen har flere ganger vært styrt av ulike pirater og røverhøvdinger. Bydeler styres nå av ulike gjenger som slåss seg imellom om kontrollen innad i byen.

Av personligheter kan nevnes den kvinnelige gnome warlocken Peopoll (ja, det er et jentenavn!) og Kaptein Kroknese.
Peopoll er en liten kvinnelig gnome som har valgt seg ut Pelegosto som sitt hjemsted fordi det gir henne muligheten til det hun liker å gjøre best; plage slemme mennesker og forsvare de svake og uskyldige. Peopoll er en naturlig person for eventyrere å komme borti.
Kaptein Kroknese er en halvsenil drukkenbolt (menneske) som vanker på byens kroer og plager folk med sine unyttige råd, men en sjelden gang imellom inneholder rådene hans svært nyttig kunnskap. Hvordan dette har seg vet ingen, men det er påfallende hvordan de gode rådene alltid kommer til personer med gode hensikter…. og at ingen kjenner Kaptein Kroknese da han var yngre.

Byen har ingen templer, men en og annen liten shrine finnes i enkelte hjem. Sannsynligvis finnes det en hel rekke aktive onde kulter i byen. Mange livnærer seg som spåkoner, og Pelorpaven anser Pelegosto som en okkult by - som har blitt spist opp innenfra som fortjent.

Havnen fungerer som vist på bildet under som en fascinerende kirkegård for seilskuter.

AoC+Art+Book+-+Pirate+City.jpg
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License