D&D Skolen - Del 1

Ability Scores

ability.png

Hva det betyr?
Med "Abilites" menes i dette tilfellet egenskaper. Det er de seks hovedtrekkene som definerer karakteren din. At det er akkurat disse seks skyldes nok ganske mye D&D tradisjon. De har vært uforandret siden 70-tallet.

Hva betyr de individuelle?

  • Strength - Styrke er den fysiske slagkraften din. Den påvirker hvor mye du kan løfte, hvor bra du treffer ved angrep basert på slagkraft og hvor du du er til å klatre.
  • Constitution - Utholdenhet - Din evne til å motstå fysiske påkjenninger. Det bestemmer Hit Points, motstand mot sykdommer og hvor lenge du kan gå uten å spise.
  • Dexterity - Smidighet - Dette er din kroppsbeherskelse. Den bestemmer hvor god du er til å sikte, dine reflekser, evnen til å ta saltomortale og dirke opp låser.
  • Intelligence - Intelligens - Dette er kunnskapen din - hvor du er til å huske, forstå teori inkludert magisk teori.
  • Wisdom - Visdom - Dette beskriver i hvilke grad din person er tilstede i verden. Dette rommer både viljestyrke, intuisjon, empati og observasjonsevne.
  • Charisma - Karisma/Sjarm - Mange nerder oppfatter dette som et mål på hvor vakker en karakter er, og disse to tingene henger gjerne sammen. Men Karisma er et mål på hvordan din karakter kan influere andre levende vesener. Det omfatter naturlig sjarm, sosiale evner, manipulasjon, evne til å lyve og underholde.

Hva er forskjellen på intelligens og visdom?
Dette illustreres best med eksempler. En person med høy intelligens og lav visdom er en distre og eksentrisk professor. En person med lav intelligens og høy visdom er en klok kone som ikke kan lese, men er full av kjerringråd, menneskeforståelse og har et skarpt blikk.

Hva er betyr "Base"?
Base går i utgangspunktet fra 3-18. En normal person har 10. Din karakter er allerede i starten en eksepsjonell person, men vil med tiden vokse til en legende på linje med Hercules. I grunnen er dette tallet også en D&D tradisjon det brukes ikke direkte lenger, men det bestemmer "Modifier".

Hva er "Modifier"?
"Modifier" bestemmes av "Base". 10-11 gir en modifier på 0, 12-13 gir en på +1. Disse verdiene står i PHB.

Hva er "Racial Bonus"?
Mennesker er normen her. Alle andre raser har egenskaper som de vanligvis er bedre eller dårligere på en mennesker. Dverger er utholdende, alver kjent for sin grasiøse smidighet osv. Dette feltet står tomt oss dere fordi det er beregnet med i "Base" allerede.

Hva er en "Ability check"?
Som regel brukes ikke "ability scores" direkte, men modifier'ene inngår i andre ting, feks attack og skills. Men noen gang får du beskjed av GM om å ta en dexterity sjekk. Da ruller du D20 og legger til modifer tallet og 1/2 level ditt. Eks. Du har Strength 14, med modifier +2 og er på level 3. Du ruller D20 og får 9. Så legger du til +2 (modifier) og +1 level og får 14.


Karakter info

Den øverste delen er stort sett selvforklarende. Her finnes karakter navn, ditt navn, kjønn, rase og klasse (feks. Dwarf Fighter) og level.

  • Alignment beskriver hvor du er på det moralske kompass (unaligned, good, evil, lawful good og chatic evil). Unaligned betyr at du ikke har en sterk overbevisning i den ene eller andre retningen. Robin Hood ville vært Good fordi han gjorde det gode, men ikke nødvendigvis brød seg om loven. Kong Arthur ville derimot vært Lawful Good, lovlydig og godhjertet.
  • Deity er hvilken gud du bekjenner deg til. Denne kan godt stå tom.

Vanlige guder:
Moradin - dvergens gud
Corellona - alvenes gud
Bahamut - guden for rettferdighet og ære
Sehanine - gudinne for natten og månen
Erathis - guden for sivilisasjon
Pelor - guden for godhet og samfunn
Ioun - guden for kunnskap

char.png

Ordforklaringer

D20 - Dice 20 dvs. den tyvesidede terningen.
PHB - Players Handbook - Regelboka for spillere.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License