D&D Skolen - Del 3

Defenses

defense.png

Defenses er fire verdier som beskriver hvor god karakteren din er til å forsvare seg mot angrep. Det laveste man har på en defense er som regel ti. For å lykkes med å angripe deg, må angriperen rulle D20 og legge til sin angrepsmodifier. Får han likt eller høyere enn din verdi har han truffet.

Det er verdiene i boksene helt til høyre som brukes. De andre er tallene som bidrar til defenseverdiene.

  • Armor Class - Dette er det direkte forsvaret ditt mot angrep. Både rustning, skjold og smidighet bidrar til Armor Class eller AC.
  • Fortitude - Dette er et mål på hvor sterk helse du har. Dette er forsvar mot feks. sykdom.
  • Reflex - Dette er et mål på hvor gode refleks du har og hvordan du kan bruke smidighet og kroppsbeherskelse mot farlige situasjoner. Dette er et forsvar mot feks. feller og mange magiske angrep som fireball.
  • Will - Dette er viljestyrken din og et mål på hvor godt du kan motså at din vilje påvirkes, enten på vanlig måte gjennom løgner og sosial manipulasjon eller magiske angrep. Dette viser også hvor vanskelig du er å lure både av vanlige trylletriks og magiske illusjoner.

Hvordan verdiene er bygget opp:

  • AC = 10 + 1/2 level + Armor og Shield + Dex eller Int + bonuser fra feats og magiske rustninger + diverse (misc)

Dex/Int: den høyeste av disse brukes hvis Heavy armor ikke brukes (skjold alene går greitt)

  • Fortitude = 10 + 1/2 level + Str/Con + bonuser fra class + bonuser fra feats og magiske ting + diverse (misc)

Den av Strength-bonusen eller Constituion-bonusen som er størst, brukes.

  • Reflex og Will: likt som Fortitude, men basert på andre abilities.

Eksempel
Krokus er en Human Fighter Level 4. Han møter den onde magikeren Milikam som kaster en Fireball på han. Fireball er et angrep som går mot Reflex. Krokus har en Intelligence på 11 og en dexterity på 14. Dette gir han en Int bonus lik 0 og en Dex bonus lik +2. Så med 10 + 1/2 level + den beste bonusen av Dex og Int får Krokus en defense på 10 + 2 +2 = 14. Men Krokus har også feat'en Good dodge (som gir +3 Reflex) og en Magiske Amulten Smett Unna (+1 Reflex). Han er Fighter og har ingen Class bonus. Så totalt får Krokus 10 + 2 + 2 + 0 + 1 + 3 = 18. Det er dette tallet Milikam må slå. Han (GM) ruller D20 og får 14. Så legger han til bonusen sin og får 32. Krokus er nå Barbeque.

Defense bonus vs Opportunity attacks:
Jeg kommer tilbake til temaet Opportunity attacks senere. Hvis karakteren din har et ekstra forsvar mot slike kan denne bonusen skrives opp her og plusses på de andre defensene ved et slikt angrep

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License