D&D Skolen - Del 5

Bevegelse, initiativ og sikt

reaction.png

Hva betyr passive insight/perception?
Dette er insight og perception skillen din + 10. (Dvs +1 på perception gir 11 i passive perception). Dette er et tall som brukes av GMen, hvor han ruller feks et monsters stealth mot din passive perception. Får han likt eller høyere har monsteret klart å gjemme seg.

Hva er forskjell på aktiv og passive perception?
Passive perception er aktiv hele tiden og man trenger ikke si noe. Hvis man sier man er aktiv på utkikk må man stoppe opp og lytte noen minutter (utenfor kamp) eller bruke en action i en kamp, og får rulle en perception sjekk. Dette kan bli potensielt høyere en passiv perception. Hvis en gruppe går inn i koboldhula og en vaktpost står å gjemmer seg i skyggene, vil han rulle stealth. Han har +9 og ruller 9, tilsammen 18. Hvis ingen i gruppa har passive perception høyere enn 18, er det ingen som ser han. Hvis derimot Erdan stopper opp fordi han forventer at koboldene vil ha en vaktpost i starten av hula si, så kan han stå i lytte litt. Han rulle perception og får tilsammen 25. Gurdis, som ikke har sagt noe, står i halvmørket og drømmer om dvergeøl, og får dermed ikke rulle. Men Erdan har fått høyere enn 18 på sin sjekk og kan høre den rislende lyden av en kobold som akkurat tisset i koboldbuksa sin av skrekk.

Hva betyr immunities og resistances?
Hvis karakteren din har Resist Fire 5, betyr det at han trekker fra 5 damage hver gang han skades med ild, feks et fireball spell. Dette gjelder feks Tieflings. Immunity betyr at karakteren er helt immun mot denne type skade. Man kan få magiske gjenstander eller powers som gir dette etterhvert. Og ofte vil man støte på monstre som har dette. Husk at alle powers har typer på seg- feks Divine Strike som paladinner har, har såkalt radiant damage. Mens en warlock kan bruke Hellfire magi og da står det fire som en av typene. Slike typeord (keywords) står alltid oppgitt for poweren deres.

Hva betyr Vision type?
Dette er type syn karakteren har. Dette er normalt, lowlight eller darkvision. De fleste har normalt syn, dvs de ser dårlig i møre og tåke. Alver og dverger har lowlight vision og mange monstre som lever under jorda har darkvision.

Hva betyr de forskjellige synstypene?

 • Folk med normalt syn ser dårlig i halvmørke og ingen ting i totalt mørke. I halvmørke får man da -2 på angrep og i totalt mørke får man -5 på angrep (noe som tilsvarer at man angriper blindt mot en bestemt rute i håp om at motstanderen er der. Hvis det stemmer får man -5).
 • Lowlight vision- betyr at man ser normalt i halvmørke (dim light), men blir fortsatt hindret av totalt mørke som alle andre.
 • Darkvision betyr at man ser perfekt uansett lyssetting og har en enorm fordel i slike settinger.

Hvordan definerer du halvmørke og helsvart?
Halvmørke betyr at det er natt, men med stjernelys, eller en hule med lys fra en svak lyskilde. Helsvart er overskyet natt eller hule uten lyskilder.

Hva med tåke?
Lowlight vision og darkvision fungerer kun i forhold til mørke. Tåkesyn er det bare den lokale fylliken som har.

Hvilke taktiske fordeler gir mørke?
Mørke eller halvmørke gir mulighet til å bruke stealth til å gjemme seg. Dette gjelder spesielt tyver, rangere, slu monstre og snikmordere. I halvmørke får de som ikke har lowlight vision -2 og i helmørke får alle som ikke har darkvision -5 på angrep. Folk som er gjemt har mulighet til å bruke overraskelseangrep hvis de har den evnen, feks tyver.

Hva er initiativ?
det er det man ruller for å bestemme rekkefølgen i en kamp. Det rulles hver gang en kamp starter og rekkefølgen beholdes kampen igjennom. (Unntak: se delay/ready under). Man ruller D20 og legger til modifieren sin og oppgir det. Jo høyere, jo bedre.

Hvordan beregnes initiativ modifieren?
10 + 1/2 level + dexterity modifier + eventuelle feats (feks improved initiative)

Hvordan fungerer rekkefølgen i kamp?
En kamp brytes ned i runder (round) (som ca tar 6 sekunder, men det er ikke så viktig). I en runde får alle gjøre noe, dvs alle får en tur (turn). Rekkefølgen på turene bestemmes av initiative og holdes orden på av GM eller en spiller.

Hva skjer når det er min tur?
En tur består av følgende komponenter

 1. Før du gjør noe: Hvis du har en ongoing damage effect på deg, så gjør den skade nå. Dette gjelder feks gift, syreskade eller at du står i flammer. Disse skal som regel skrives opp under Conditions -se del2.
 2. Den aktive delen: Du gjør dine actions.
 3. Slutten av turen: Her ruller du dine saving throws. Her ruller du får å se om en ongoing effect tar slutt. Det kan også gjelde ting som ikke tar skade (feks at du er stunned). Generellt er det 1-9: Ingen bedring. 10-20: Effekten opphører. Noen få ganger kan saving throws modifiseres. Det kan være dverger som har pluss mot forgiftning eller paladin som gir gudelig inspirasjon.

Hva kan jeg gjøre i den aktive delen?
Du har:

 • En standard action
 • En Move action
 • En minor action

I tillegg har du ubegrensede free actions. Disse actions kan taes i den rekkefølgen du vil. Du må heller ikke benytte dem.

Kan jeg ta to Move actions?
Ja. Alle actions er nedgraderbare. En standard kan bli en Move. Og en Move kan bli en minor. Så du kan ta en standard og to minor actions på din tur, eller en Move og to minor etc. Rekkefølgen er som alltid, opptil deg.

Hva er såkalte action points?
Du kan bruke en action point til å ta enten en standard, Move eller minor action. Se del 2.

Hva kan de forskjellige action delene brukes til?
Generellt brukes standard actions til å bruke en power og Move actions til å gå din oppgitte Speed i ruter. Minor actions brukes ofte til å vedlikeholde magiske spell eller småting, som å bytte våpen. Free actions kan benyttes til å snakke. Mer detaljer kommer i en senere skole.

Noen ganger gjør jeg ting når det ikke er min tur?
Det er en type actions man noen ganger kan utføre når det ikke er ens tur. Det er såkalte Reactions. Opportunity Attacks er en slik en. Noen powers kan gi slike - Warlord-klassen har slike powers. Man kan også snakke (free action) når det ikke er ens tur (innen rimelighetes grenser). Merk at monstre kan ha mange, mange typer Reactions - mange fler en spillere.

Hva er Speed?
Speed er det antall ruter karakteren din kan flytte seg i en Move action.

Hvordan beregnes Speed?
Det er 6 for mennesker. Dette tallet reduseres av rustningen du går med og kanskje andre effekter. Det kan også være Conditions (se over) som påvirker dette - feks slowed.

Hvordan foregår forflytning på brettet?
Antall flytt tilsvarer Speed'en din. Tar du to Move actions kan du gå det dobbelte. Man bruker 1 flytt på å gå en rute, også på skrå. Man kan ikke gå gjennom vegger og solide hindre eller ruter okkupert av fiender. Man kan heller ikke gå på skrå rundt hjørner. Man kan gå fritt gjennom ruter okkupert av venner.

Hva betyr å løpe?
Løpe er en modifisering av vanlig flytt. Du kan flytte speed + 2. Tar du to Move actions, blir det speed + 2, to ganger. Hvis erdan har 7 i speed og bruker hele runden sin på å løpe, får han flyttet (7 + 2) x 2 = 18 ruter. Bruker man to actions på Move - må man enten bruke begge på å løpe eller begge på gå. Man kan ikke blande.

Løpe hørtes lurt ut. Hva er bakdelen?
Min venn, de er mange. De lønner seg derfor lite å løpe i kamp, hvis man ikke må. Fiender har Combat Advantage mot deg (+2 på angrep og mulighet for Sneak Attack). Selv har du -5 på angrep. Så don't use it, if you don't mean it, som de sier i dvergeland.

Hva er dette Shift som jeg hører om?
Shift, eller som enkelte D&D veteraner kaller det; Faive-futt-stepp, er en spesialmåte å gå på. Du bruker rett og slett hele Move actionen din på å gå veldig forsiktig til neste rute. Thats it!

Det høres jo ikke noe fordelaktig ut heller?
Joda, fordi du unngår Opportunity Attacks. Det er trygt å gå inn i en rute nær et monster, men hver gang du vil ut av den igjen, får han et slikt angrep på deg (det er en reaction - se over). Dette kan skje hvis du vil rømme fra en kamp, gå forbi et monster eller komme i en bedre posisjon.

Opportunity attacks høres jo kjempefarlig ut?
Ja, men husk at både hos deg og motstanderen, så er det en såkalt standard attack. Dvs at ingen spesielle powers kan brukes. Det betyr at både dere og monsteret angriper med sitt svakeste angrep. Det er jo en trøst.

Hvordan flykter jeg?
Shift bort fra monsteret, og ta så en Move action (run hvis du tørr). Bruk en action point til å ta nok en Move action, hvis du ikke har brukt det alt.

Men denne Mora Shifter jo all-over-the-place?
Det gjør Mora fordi hun har tyve-powers. D&D fagelig sterkt av Mora!

Kan man alltid shifte?
Nei, hvis det er såkalte difficult terrain, feks en hulegulv fyllt med hodeskaller, eller knedypt med vann i en bekk, kan man ikke det. Slikt terreng krever to flytt for hver rute, og det er kun de som kan shifte mer enn en (tyver), eller de som er upåvirket av slikt terreng (alver) som kan shifte da. Nuts!

Oi, dette var mye info. Men nå er jeg ekspert på flytting?
Du er enda ikke tørr bak øra, "young skywalker". Et par ting til du bør vite om.

 • Cover - hjørner og andre ting gir cover i kamp (+ 2 på beskyttelse). Prøv å utnytt terrenget til din fordel. Står du mellom to søyler og blir angrepet av tre orker forfra, har du cover mot to av dem.
 • Flanking - hvis to personer står på mostatt side, får de Combat Advantage, dvs pluss to i modifier. Pernille har skrevet utførlig om dette i forumet (link)
 • Andre typer Movement: Noen monstre kan grave seg under jorda, fly, teleportere og gjøre hundre andre ting. Ikke forvent at de gjør det dere tror.

Og til sist, husk det de sier ute i villmarka:

You can run, but you only die tired!

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License