Utdrag fra Solomon Sauls dagbok

15. mars
"Jeg fant denne bastarden på et av mine misjonsoppdrag. Han lå i en lysning i skogen med falne fiender strødd rundt seg. Jeg reddet livet hans. Det er Pelor som har ledet meg til han. Han skal bli en av mine disipler."

2.juni
"Det er en konspirasjon mot meg. Etter alt jeg har gjort for å misjonere Pelors budskap i slummen. Etter alle mine reiser, etter mitt arbeid for de fattige, for avholdenhet fra rus og horeri. De sitter på sine feite romper i sine templer og preker til meg om dogmer og læresetninger. Sivilisasjonen er et lys som er iferd med å slokne, og de bryr med med teologiske spissfindigheter. Deres vei er ikke i lyset. Jeg skjønner at dette siste oppdraget er for å fjerne et i deres øyne 'forstyrrende element'. Men min vei vil alltid være i lyset.

16. juli
"Marerittene kommer sterkere nå. De har verdt med meg i over to år nå, men nå tiltar de gradvis styrke. Det kan bare ha sammenheng med sivilisasjonens nære undergang. Det er et øye (Pelors??) i mine syner, som kommer for å dømme alt som lever. Dette må være et varsel om gudenes dom, ragnarok og den siste kampen mellom gudene og titanene. Nå. mer enn noen sinne, må vi alle følge lysets sti."

2.juli
"Hit, men ikke lenger. Jeg har kommet til en idyllisk liten landsby, hvor jeg straks ble overveldet av skyggens innflytelse. Både av trusselen rent konkret med forsvinninger, branner og tyverier, men også av løssluppenhet og synd. Her skal iallefall denne Pelors tjener sett foten ned ovenfor Mørket. Nå, på randen av ragnarok, må vi stålsette oss. Og jeg skal kjempe til siste blodsdråpe for disse menneskenes sjeler."

19.juni
"Skyggene rykker nærmere. Lyset svinner. Jeg føler ikke lenger Pelors gunst. Det dømmende Øyet kan jeg se nå, om natten så vel som dagen. Men lyset skal ikke vinne over oss."

3.august
"Jeg mann måtte bøte med livet idag. Han var brakt inn til avhør etter at var funnet sovende i alkoholrus i en grøft. Veggene begynte med ett å blø rundt oss. Det ytterste Mørket er iferd med å trenge gjennom til virklighetens verden. Jeg knuste umiddelbart mannens hode for å kjøpe oss litt tid."

Ingen dato
"Guder og makter har forlatt meg. Menneske og tro har forsaket meg. Skyggene vandrer åpent i blandt oss. Ragnarok er her. Øyet presser så hardt at
jeg skulle revet øynene mine ut om jeg hadde trodd at det hadde hjulpet. Venn og fiende, mørket og lyset… Nå kommer dommen! Pelor, se nåde i oss alle og forbarm deg over oss i fortapelsens tid. To hekser og en dverg har ankommet i rollene som Mørkets Champions. Vi går alle undergangen i møte…"

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License