Spilling7 - Ferden mot Verhaven

Gruppen må videre mot Verhaven for å få tak i medisiner til Dolgrim. De må også gjennom Verhaven for å komme videre til Kasjgar.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License