Tidslinje for Lost Nerath

Verdens skapelse

Ginnungagap eller Ursuppen splittes og to verdener oppstår: Astralplanet og det Elementale Kaos oppstår. Mellom disse flyter restene av Ginnungagap rundt som rå skapelsesmaterie. På Astralplanet våkner gudene opp og skaper seg sine boliger der. I det Elementale Kaos våkner titanene. Titanene1 tar fatt på oppgaven med å forme verden, og former den av skapelsesmaterien. Titanene former verden i sitt bilde, vill, vakker og i konstant forandring.

Men gudene har sett på deres arbeid med interesse og stiger ned. De gir verden en form som passer dem, stabiliserer den, gir den sin nåværende form og fyller den med liv.

Når titanene oppdager gudenes verk blir de fylt med et blindt raseri og erklærer de heller vil ødelegge verden enn å lå den forbli i gudenes bilde. Slik kommer ufreden inn i verden og den første krig tiltar.

Titanenes tjenere, kjempene, slavebinder dvergene mens Moradin er opptatt i sin smie. I lang tid jobber han og dvergens nød går han upåaktet hen. Da han til slutt stiger fram og ser hva som har skjedd med hans barn, blir han rasende. Noen sier at det er dette som er årsaken til den første krig; at Moradin egget de andre gudene opp mot titanene.

Tilslutt vinner gudene krigen etter store tap på begge sider. De mektigste av de gjenværende titanene blir sperret inne i fengsler bygget av gudene forskjellige steder. Dvergene slipper fri fra åket, bortsett fra Steinbrødrene2 og Ildbrødrene3 som fortsatt er slavebundet til sine herrer.

Urtiden

Guden Thardizun finner Essensen av det Onde et sted i kosmos. Han tar den med og blanter den dypt, ved røttene av det elementale kaos. Dermed oppstår Avgrunnen4. Avgrunnen omslaper både titaner, kjemper og andre raser i nærheten, og demonenens hærskare oppstår. Demonene gjør umiddelbart opprør mot Thardizun, som forlater Avgrunnen.

-100000: Alvene forviser Mørkealvene fra Alveriket5 og den evige striden oppstår mellom alverasene oppstår. Mørkealvene tar bolig i Det Store Mørket6.

-5000: Krigen mellom Bael Turath - det første menneskelige imperium og Arkosia - de dragefødtes imperium, tar til. I et desperat forsøk på å vinne, gjør Bael Turath en pakt med djevelske krefter. Prisen er høy og innbyggerne av Bael Turath forbannes for all tid med fordreide kropper og blir dermed til rasen Tieflings. Som følge av krigen går begge imperiene under, for aldri å reise seg igjen.

Nyere tid

-2000: De tolv menneskestammene innvandrer til Nerath fra et annet kontinent.

-1200: Hovedstaden i Nerath grunnlegges. Begynnelsen til det imperiet Nerath starter.

-X: Øyet leder rebellorkene inn i Gribbenes Land

-500: Imperiet er inne i gullalderen. Murmandamus fullfører erobringen av kontinentet og store styrker drar for å kolonisere Øst kontinentet.

-X: Murmandamus Armada erobrer Øst Kontinentet

-214: Bhuldik Lazar grunnlegger Ferdia.

-X:Imperiet oppgir Østkontinentet og grensene settes til Neraths kyster

-X Orkene strømmer ut av Gribbenes Land og slår et hard lag mot imperiet

-X Diabolnatten: orkene drives tilbake

-X progromer mot orker.

-124: Det keiserlige magikerlaug gir Billdehuggeren i oppgave å lage en rase uovertrufne krigere.

-104: Murmandamus vekkes til livet, men heller enn å berge imperiet bestemmer seg for å ødelegge det og utslette alle spor etter det. Ødeleggelsen av verden tiltar.

Ca. -100 år: Ødeleggelsen av verden er over og imperiet Nerath har gått under. Vendepunktet kommer i det Murmandamus faller foran Halags porter. Våpenbrødrene splittes og kaoset fortsetter enda noen år. Billedhuggeren kommer til Fallcrest. Lysbæreralliansen og Desnaes forrædri

-X: Orcantha i Gribbenes Land gjennoppdages

-80 år: Orkene i Blodspydfjellene samler seg under en leder, Gromgork den hevngjerrige, og strømmer ned i lavlandene. Nedrebyen i Fallcrest blir jevnet med jorden og både Kapteinherren og Billedhuggeren faller under forsvaret av byen.

-50 år: Den onde baron Agrippa forgifter kapteinherrefamilien, men hans plan slår feil. Malkovitchene danner en ny kapteinherrefamilie.

-Slangenasjonen dukker opp

0 år: Idag

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License