Verhaven - Tribunenes By

er en kaotisk, støyende og levende by. Gatene snirkler seg uten kontroll, det er handel og aktivitet overalt og folkeslag fra grenselandene, handelsbaroner fra Darokin og gobliner fra Gorgoroth møtes her i en salig røre. Byen regjeres av det mystiske Tribunalia Hecantis, hvor syv ukjent tribuner regjerer absolutt i tretten år. Tribunalet regjerer med en lett hånd gjennom Officiores (magistrater og byråkrater) og Vectores (vektere). Det hjelper også at alle goblinoidske folkeslag generelt respekterer Faz'riar Mesh - eller "våpen i ro". Det er ikke uhørt å se eksempler på brutal selvjustis blant stammefolkene som frekventerer byen hvis noen bryter koden. Likevel er Verhaven en farlig by som man ikke overlever lenge i uten å kjenne byens mange koder og normer.

Sørøst for byen er det ligger det et fjellområde. Fra disse fjellene kommer Verhavens vannforsyning. Ellers er byen omgitt av sletter og vanligvis selvforsynt med mat. Det har likevel blitt rapportert hungersnød her. Tira og Katra fortalt om dette for en tid tilbake da de passerte gjennom Lugash (på den tiden kong Dolgrim dukket opp). Det ryktes om uroligheter både i og rundt byen, men det kommer ikke lengre noe karavaner ut derifra, så det er ikke godt å si (tidligere eksporterte Verhaven korn). mellom Verhaven og Kasjgar ligger en enorm fjellkjede. her finnes ingen kjente veier. Karavanene går (eller brukte å gå), til Ferdia. Kanskje noen av innbyggerne i byen kjenner en vei gjennom fjellene, ikke godt å si… Verhaven er forresten bygd opp (eller så sier sagnet) på en gammel Dragonborn by, hvis navn er glemt.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License